back to top

10 najtraženijih vještina u 2024.

spot_img

Preduzeća se kreću ka zapošljavanju zasnovanom na naprednim vještinama i razvoju radne snage, vođeni potrebom da se otključa transformativni potencijal novih tehnologija.

Ovo postavlja kritično pitanje: ako tražite posao ili ste poslodavac koji želi osigurati uspjeh u 2024, koje su vještine koje bi trebalo da razvijate?

Svako može jasno vidjeti da živimo kroz ranu fazu AI doba. Ali tehnologija još nije sasvim tu da ostvari utopijsku viziju svijeta bez posla kakvog znamo. A većina nas još nije spremna u potpunosti se predati novom talasu. To znači da vještine koje će biti najtraženije spadaju u jednu od dvije kategorije. One ili uključuju omogućavanje organizacijama da otključaju potencijal nove tehnologije i alata. Alternativno, oni se odnose na maksimizovanje vrijednosti naših ljudskih kvaliteta i sposobnosti kojima mašine ne mogu parirati.

Drugim riječima, neke od njih su tehnološke vještine, a neke “meke vještine”. Ali ono što im je često zajedničko je da nam omogućavaju da iskoristimo određene vještine u svijetu u kojem mašine iz dana u dan postaju sve sposobnije.

Forbes donosi pregled 10 setova vještina za koje smsatra da će biti od velikog značaja u narednih 12 mjeseci, a vjerovatno i dalje:

Generativni AI

Pojava generativne vještačke inteligencije (AI) poput ChatGPT-a opisana je kao „iPhone trenutak“ za AI. Gotovo preko noći, skoro svako ga može koristiti za kreiranje, automatizaciju i uštedu vremena u svom profesionalnom i svakodnevnom životu. Međutim, potrebni su kvaliteti i sposobnosti za uočavanje prilika, razvoj efikasnih rješenja, upravljanje promjenama i rješavanje etičkih implikacija. Upravo će ovo biti među najvrednijim i najtraženijim vještinama tokom 2024.

Vještine održivosti

Preduzeća prepoznaju veliku važnost osiguravanja da posluju na način koji je održiv i uzrokuje minimalan uticaj na životnu sredinu. Neto nulti ciljevi se sve više smatraju strateškim poslovnim prioritetima, a posvećenost održivosti često je potrebna od strane manjih preduzeća koja žele da budu partneri ili rade sa preduzećima i državnim organima. To znači da su vještine oko identifikovanja i implementacije zelenih rješenja visoko cijenjene.

Upravljanje projektima

Bilo da upravljate ljudima ili mašinama, postoji rastuća potreba za pojedincima sa vještinama spajanja ljudi, tehnologijom i vještinama rješavanja problema. Preuzimanje nadzora na visokom nivou, postavljanje strateških ciljeva i određivanje prioriteta rada i resursa u dalje su izvan mogućnosti poslovnih AI alata. Oni koji rade u ovim područjima imaju prilike bez presedana da iskoriste AI da pomognu u svemu, od izrade prototipa do istraživanja, zakazivanja, testiranja i usklađenosti.

Komunikacione vještine

Efikasna komunikacija je ključni element skupa poslovnih vještina. Sada više nego ikad postoji potreba za onima koji mogu identifikovati prilike za razmjenu poruka i premostiti komunikacione praznine u organizacijama. Biće više poslovnih pozicija za one koji će moći da tumače uvide u analitiku podataka i da ih prenesu na “ljudski jezik” onome ko treba da preduzme akciju. A kako komunikacija sa mašinama na prirodnom jeziku postaje norma, organizacijama su potrebni ljudi sa sposobnošću da razgovaraju s njima na način koji daje najbolje rezultate.

Vještine iz oblasti kliničkog zdravstva

Svijet se suočava s nedostatkom zdravstvenih radnika, a mnogi zadaci na prvoj liniji zdravstvene zaštite daleko su od toga da budu potpuno automatizovani – ako to ikada bude moguće.

Doktori, medicinske sestre i drugi zdravstveni profesionalci sve više su u mogućnosti da poboljšaju svoje vještine pomoću AI alata. Ali ljudske kvalitete poput emocionalne inteligencije i empatije uvijek će biti kritične za njihov uspjeh. U razvijenim ekonomijama poslovi u zdravstvu su relativno dobro plaćeni – što uključuje specijalističke vještine, kvalitete i iskustvo potrebne za dobro obavljanje posla. Rad u ovoj oblasti oduvijek se smatrao načinom da vrijedni pojedinci bilo kojeg porijekla izgrade stabilnu karijeru sa sigurnošću i perspektivom, a to će i dalje biti tako 2024. godine.

Vještine upravljanja podacima

AI revolucija je izgrađena na podacima, a razumijevanje kako ih pretvoriti u vrijednost postaje sve važnije za poslovni uspjeh. Da bi bila etička i pouzdana za važne zadatke kao što su unapređenje zdravstvene zaštite i unapređenje naučnih istraživanja, AI takođe treba da bude transparentan i objašnjiv. Vještine nauke o podacima ovdje su od suštinskog značaja kako bismo osigurali da mašine koriste podatke kojima možemo vjerovati za donošenje pravilnih odluka.

Sposobnost povezivanja

Oni koji imaju sposobnost da se sprijatelje sa pravim ljudima uvijek će ići daleko u gradnji svog uspjeha. Izgradnja mreže ljudi koji nam mogu pomoći da postignemo naše ciljeve, kao i pomoći u našem ličnom razvoju, ključna je vještina. To znači da će razvoj sposobnosti za izgradnju veza zasnovanih na povjerenju i zajedničkim ciljevima biti vrijedan 2024. godine, kao i uvijek, jer tehnologija otvara nove mogućnosti za rast i inovacije za one koji su spremni da rade na tome.

Vještine računarstva u oblaku

Očekuje se da će globalno tržište računarstva u oblaku (cloud) između 2022. i 2030. porasti sa 570 milijardi dolara na blizu 2,5 biliona dolara . To znači da će postojati rastuća potražnja za onima sa tehničkim vještinama da pomognu velikim i malim preduzećima u njihovoj migraciji na oblak. Profesionalci vješti u alatima i platformama računarstva u oblaku ostaće važni i konkurentni tokom 2024. godine, ali i kasnije.

Inženjering mašinskog učenja

Pokretanje AI revolucije znači da će postojati rastuća potražnja za ljudima sa tehničkim vještinama da je implementiraju. U izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) “Budućnost poslova 2023.” stoji da su „specijalci za AI i mašinsko učenje na vrhu liste brzorastućih poslova“. U 2024. godini, uprkos napretku u generativnoj vještačkoj inteligenciji koja znači da čak i tehnički nevješti pojedinci mogu graditi AI aplikacije, i u samoreplicirajućem AI koji se stvara (AutoML je jedan primjer), ljudski ML inženjeri će i dalje biti veoma traženi.

Vještine sajber bezbjednosti

Kršenja privatnosti podataka, sajber napadi i pokušaji hakovanja sve su učestaliji i ozbiljniji. Tako su i kazne za preduzeća koja ne zaštite podatke svojih klijenata na adekvatan način sve ozbiljnije. Sajber bezbjednost je kao trka u naoružanju, borba protiv nedobronamjernih pojedinaca, grupa, pa čak i aktera koje sponzoriše država a koji se takmiče sa sigurnosnim stručnjacima. Svi ovi faktori znače da će vještine oko izgradnje sigurnosti i otpornosti informacionih sistema biti neke od najtraženijih u 2024.

.fb-background-color {
background: #ffffff !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

investitor.me

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima