back to top

BIH UČESTVOVALA U REALIZACIJI MEĐUNARODNE OPERATIVNE AKCIJE EUROPOLA

spot_img

bih učestvovala u realizaciji međunarodne operativne akcije europola

Ukupno 26 država širom Evrope, podržane od Europola, Eurojusta, Frontexa, INTERPOL-a i niza međunarodnih organizacija uzelo je učešće u ovim visoko koordiniranim operativnim aktivnostima u sklopu kojih je, između ostalog, evidentirano ukupno 566 lišenja slobode.

U međunarodnoj operativnoj akciji JAD aktivno učešće uzela je i Bosna i Hercegovina, i to nadležna tijela – Tužilaštvo BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu, Granična policija BiH, Uprava za indirektno oporezivanje, Služba za poslove sa strancima, Federalna uprava policije, MUP Republike Srpske, Policija Brčko distrikta BiH, MUP Tuzlanskog kantona, MUP Zeničko-dobojskog kantona, MUP Srednjobosanskog kantona, MUP Zapadnohercegovačkog kantona, MUP Kantona Sarajevo i MUP Bosanskopodrinjskog kantona.

Ukupne aktivnosti na nivou Bosne i Hercegovine koordinirala je Nacionalna zajednička kontakt tačka za saradnju Bosne i Hercegovine sa EUROPOL-om (NZKT), koja je započela rad 14. juna 2023. godine.

Aktivnosti su realizirane na teritoriji cijele države, a provedene su shodno prethodno određenim prioritetima za vrijeme obavještajne faze operativne akcije (na graničnim prijelazima, kontrolnim tačkama u unutrašnjosti, putnim pravcima, gradovima, naseljima… u skladu sa pojedinačnim operativnim planovima policijskih agencija.

Pripadnici Granične policije BiH vršili su pojačanu kontrolu vozila i osoba na graničnim prijelazima (GP Gradiška, GP Rača, GP Bijača, GP Klobuk i GP Izačić) u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH, koja je vršila kontrolu prometa roba.

Tokom provođenja operativne akcije JAD na nivou NZKT uspostavljen je Nacionalni koordinacioni centar, koji je u saradnji sa predstavnicima policijskih agencija i nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini, koordinirao ukupne aktivnosti u našoj zemlji i podnosio izvještaje Europolu shodno uspostavljenoj dinamici.

Zajednički akcijski dani EMPACT-a sastojali su se od intenzivnih provjera na vanjskim granicama EU i posebnih operacija u uključenim zemljama.

Pristup vođen obavještajnim podacima i prekogranična operativna saradnja uključivali su zajednički rad više od 22.000 službenika iz uključenih zemalja.Tokom provođenja operativne akcije na prostoru Bosne i Hercegovine u aktivnostima je učešće uzelo 3.485 policijskih službenika.

Bosna i Hercegovina (NZKT) imala je svog predstavnika i u Centralnom komandnom operativnog centru uspostavljenom u Skoplju (Sjeverna Makedonija), odakle je koordinirana ukupna operacija, kako bi se olakšala međunarodna saradnja i odgovorilo na operativne potrebe na terenu.

Razmjena informacija dovela je do otvaranja ukupno 121 novih slučajeva protiv kriminalnih mreža.

Europol je koordinirao razmjenu operativnih informacija i podržavao operativnu koordinaciju. Također je uputio stručnjake na teren kako bi pružali analitičku podršku službenicima na terenu u realnom vremenu.

‘Mobilni ured’ Europola djelovao je na teritoriji BiH, što je omogućilo brzo vršenje provjera u raspoloživim bazama podataka Europola u realnom vremenu.

U okviru provođenja operativne akcije na područje Bosne i Hercegovine, slobode je lišeno 36 osoba ili je prema njimu preduzeta druga mjera kojom je osobi ograničeno kretanje za počinjenje različitih krvičnih djela ili prekršaja.

Cilj operativnih aktivnosti bio je otkriti nezakonitu trgovinu vatrenim oružjem te prikupiti dodatne informacije o identificiranim metama.

Učesnici operativne akcije JAD su države članice EU – Austrija, Bugarska, Hrvatska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Španjolska i Švedska, te treće zemlje – Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska, Ukrajina i Ujedinjeno Kraljevstvo, saopćeno je iz Nacionalne zajedničke kontakt tačke BiH za saradnju s Europolom.

(Fena)

The post BIH UČESTVOVALA U REALIZACIJI MEĐUNARODNE OPERATIVNE AKCIJE EUROPOLA first appeared on Hayat.ba.

hayat.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima