Ekonomski pokretači: Kako potrošnja, radna mjesta i digitalizacija oblikuju sadašnjost i budućnost

spot_img

Nova Mastercard studija ukazuje na uzajamnu spregu između potrošnje, tržišta rada i digitalizacije

Uzajamna povezanost  potrošnje i radnih mjesta je više nego jasna. Kada potrošači više troše, kompanije u čitavom lancu nabavke su sklonije zapošljavanju novih kadrova kako bi zadovoljile potrebe i očekivanja potrošača. Veći broj zaposlenih povećava ukupnu kupovnu moć na nivou tržišta i rezultira daljim stvaranjem radnih mjesta. Isti obrazac važi i kada potrošnja opada: kompanije su manje voljne da zapošljavaju, smanjenje zapošljavanja umanjuje kupovnu moć na tržišnom nivou, što rezultira usporenim otvaranjem novih radnih mjesta.

Sve ovo najbolje se u posljednje vrijeme može vidjeti na primjeru američke ekonomije koja doživljava izuzetan porast radnih mjesta, sa više od 1,2 miliona novih radnih mjesta u privatnom sektoru otvorenih samo ove godine. Ovaj ubrzan rast trenda zapošljavanja, koji premašuje čak i onaj prije pandemije, smanjio je stopu nezaposlenosti na oko 3,5% , što je nivo koji nije viđen od kasnih 1960-ih godina. Period snažnog zapošljavanja dodatno je osnažen značajnim rastom plaća od oko 6% u odnosu na prethodnu godinu, pokazuje istraživanje koje je proveo Mastercard Economics Institute.

Pored trendova na tržištu rada i potrošnje građana kao faktora koji pokreću  ekonomski rast, ne treba zaboraviti ni činjenicu da danas tehnologija više nego ikada oblikuje način na koji živimo i poslujemo. Transformaciona moć digitalizacije koja se uvukla u gotovo sve aspekte našeg života, otvara nove mogućnosti, kako za male biznise, tako i za privredu cjelokupnog tržišta. Digitalni alati i platforme svakodnevno nastavljaju da se razvijaju i šire, a potencijal za rast, inovacije i stvaranje radnih mjesta koje oni imaju nikada nije bio očigledniji. Prihvatanje digitalizacije i svih prednosti koje ona donosi ne samo da osnažuje male biznise, već obećava i jačanje cjelokupne ekonomije.

Male kompanije i novi biznisi okosnica su svake napredne ekonomije. Oni doprinose lokalnim zajednicama, pružaju mogućnosti zapošljavanja i unose inovacije u različite sektore. Međutim, često se suočavaju sa izazovima u nadmetanju sa velikim korporacijama zbog ograničenih resursa i dosega do potencijalnih kupaca. Ovdje digitalizacija stupa na snagu kao faktor koji u potpunosti mijenja prilike na tržištu.

ekonomski pokretači: kako potrošnja, radna mjesta i digitalizacija oblikuju sadašnjost i budućnost

Jedna od najznačajnijih prednosti digitalizacije je kreiranje jednakih uvjeta za sve učesnike koji pokušavaju da dođu do potencijalnih kupaca. Korištenjem digitalnih platformi, male kompanije mogu sebe učiniti dostupnim globalnoj publici koja im je nekada bila van domašaja. E-trgovina je postala osnovni put za male kompanije da prikažu svoje proizvode i usluge, omogućujući im da se takmiče čak i sa najvećim igračima na tržištu. Ova činjenica ne samo da podstiče rast poslovanja, već i otvara nove mogućnosti za zapošljavanje.

Kako u svijetu, tako i u BiH te regionu, mali privrednici se suočavaju sa brojnim izazovima u svom poslovanju. Ono što je i dalje infrastrukturni izazovu je prihvatni jaz, odnosno nedovoljna proširenost bezgotovinskih plaćanja na netradicionalnim lokacijama i izvan velikih gradskih centara što u današnje vrijeme rezultira odvraćanjem potencijalnih kupaca. Zbog toga je potrebno dalje raditi na edukaciji i širenju bezgotovinskih plaćanja, bez obzira na to za koju konkretnu metodu se građani opredijele, jer od široke slobode izbora koristi imaju i građani i trgovci, i na kraju – cijelo tržište.

Dinamičan odnos između potrošnje, stvaranja radnih mjesta i digitalizacije kao okosnice za inovacije, čine temelj zdrave ekonomije. Njihova uzajamna povezanost osnova je ekonomskog napretka, a digitalne inicijative malim poduzetnicima pružaju idealnu priliku da jednostavno zakorače u ravnopravnu igru čak i sa najvećim igračima na tržištu.

033.ba

biznis.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima