back to top

Kako Smart City Forum podstiče urbane inovacije u BiH – Poslovne novine

spot_img

Seul, Kopenhagen, Singapur, Barcelona samo su neki od inspirativnih primjera gradova koji su unaprijedili urbani život putem tehnološkog napretka. Ovaj globalni trend fokusiran na održivi razvoj i pametnu infrastrukturu nastavlja da se razvija, a pametne inicijative sve više privlače i stručnjake i donosioce odluka u Bosni i Hercegovini.

Prije nešto više od dvije godine, na inicijativu Bit Alijanse, krovnog udruženja IT kompanija u Bosni i Hercegovini, oformljen je Smart City Forum, mjesto okupljanja i interakcije između svih aktera važnih za razvoj koncepta pametnih gradova. Iza Foruma je pet velikih okupljanja stručnjaka, a u razgovoru s predstavnicima Bit Alijanse saznali smo kakvi su dosadašnji rezultati, izazovi, interesovanje i planovi za budućnost.

“Smart City Forum je koncipiran kao konsultativno tijelo s jasnim ciljem poticanja interakcije, razmjene iskustava i jačanja lokalnih kapaciteta koji danas broji više od 30 članova i mnogo partnera. Takođe, forum ima za zadatak stvaranje partnerstava koja će doprinijeti uspješnoj implementaciji procesa digitalne transformacije lokalnih samouprava i drugih aktera koji se odlučuju za ovaj proces u BiH”, objasnila je Kristina Erak, operativna menadžerica Bit Alijanse i projektna menadžerica na projektu “Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH”.

Kako Smart City Forum podstiče urbane inovacije u BiH - Poslovne novine

Jačanje kroz umrežavanje

Kroz ovu platformu, predstavnici vlasti, industrije, akademske zajednice i tehnoloških kompanija mogu zajednički raditi na ostvarivanju ciljeva održivog urbanog razvoja. Smart City Forum je važan korak ka povezivanju različitih aktera i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, a upravo je ta sinergija svih faktora preduslov za brži razvoj digitalizacije u BiH.

“Tokom prethodno održanih zasjedanja, Forum je predstavljao platformu za diskusiju i iznošenje pametnih rješenja s ciljem kreiranja bolje podloge za digitalni napredak privrede, kao i za dijeljenje pozitivnih praksi, ali i izazova sa kojima primarno javni sektor susreće”, istakla je Erak.

Na zasjedanjima su, između ostalog, predstavljana uspješna rješenja, ali i izazovi s kojima se javna uprava susreće, kao što su kompleksni sistemi upravljanja i odnosi s višim nivoima vlasti, finansiranje, ograničeni mandati ili potreba da se službenici osposobe za korištenje naprednih rješenja, nedoumice po pitanju prioriteta, otpor prema promjenama.

Provjerili smo i koliko je ta misija dosad bila uspješna, posebno kad se uzme u obzir potreba umrežavanja IT kompanija, fakulteta i predstavnika lokalnih samouprava.

“Forum ima multifunkcionalnu svrhu. Pored poticanja digitalnog napretka privrede i dijeljenja pozitivnih praksi lokalnih samouprava, takođe omogućava predstavnicima akademske zajednice da podijele svoje inicijative i prezentuju najnovija saznanja u području digitalizacije i novih tehnologija. Predstavnici akademske zajednice imali su priliku više puta iznijeti svoje inicijative koje su povezane s digitalnom transformacijom. Kroz prezentacije, diskusije i radionice, akademski stručnjaci su dijelili nova saznanja i inovacije koje su doprinijele razvoju digitalizacije u kontekstu pametnih gradova. Predstavnici privatnog sektora su takođe važna karika, posebno domaće IT kompanije koje su kroz ovaj forum dobile priliku prezentovati svoja pametna rješenja. Ove prezentacije su omogućile drugim akterima da se upoznaju s najnovijim tehnološkim inovacijama i primjerima praksi iz privrede”, objasnila je Erak, dodajući da je ovakav holistički pristup omogućio stvaranje dinamičnog okruženja u kojem su se dijelili akademski resursi, industrijska iskustva i praktične primjene iz lokalnih samouprava.

Posjeta svjetskom kongresu u Barceloni kao izvor ideja

Kako se pametna rješenja provode u praksi najbolje je bilo vidljivo u Barceloni na Smart City Expo World Congressu, gdje su u organizaciji Bit Alijanse boravili predstavnici Smart City Foruma. Ovaj impozantni događaj bio je izvor ideja i vizija naprednih usluga koje se mogu implementirati i prilagoditi u svakoj sredini.

A jedna od ideja viđena u Barceloni je “pametni parking”, implementiran kroz projekat “Pametni gradovi – ka  digitalnoj  transformaciji  gradova  u  BiH”, u  okviru  programa  develoPPP1 koji  sprovodi GIZ po nalogu njemačkog Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u partnerstvu sa kompanijama Lanaco d.o.o. i DVC Solutions d.o.o. i Bit Alijansom.

Ovaj projekat posebno je važan jer podrazumijeva izradu akcionih planova za digitalnu transformaciju opština kao preduslov za otvaranje novih mogućnosti za ove lokalne zajednice.

“Neophodno je konstantno usmjeravanje na poboljšanje fizičke i digitalne infrastrukture kako bi se omogućio dalji napredak pametnih gradova. Paralelno s tim, važno je da građani aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka. Trenutno su u svim lokalnim samoupravama koje su učesnici projekta (Zenica, Pale, Prijedor, Tešanj i Zvornik) usvojene Mape puta digitalne transformacije, te je na taj način odabran strateški pristup, a kreirani su i konkretni akcioni planovi sa nizom koraka, finansijskim projekcijama i definisanim projektima”, objasnio je Hamza Čengić, saradnik za marketing i projekte Bit Alijanse.

kako smart city forum podstiče urbane inovacije u bih - poslovne novine
Kako Smart City Forum podstiče urbane inovacije u BiH - Poslovne novine

Akcioni planovi opština su važan prvi korak

Svjesni smo da procesi donošenja i sprovođenja inicijativa u našoj zemlji mogu biti veoma spori, a svijet je mijenja i tehnološke promjene ne čekaju. Da bi kreirane strategije bile u korak s vremenom, neophodno je vršiti njihove revizije i tako ih prilagođavati budućnosti da bi ostale relevatne i efikasne u unapređenju pametnih gradova BiH. I ovdje je uloga Foruma veoma bitna.

“Kako bi zadržao svoju važnost i učinkovitost u unapređenju pametnih gradova u Bosni i Hercegovini, Forum sistemski uspostavlja saradnju s stručnjacima iz relevantnih polja kako bi osigurao visokokvalitetne i pouzdane informacije. Osim toga, Forum i jeste mjeste susreta otvoreno za nove trendove i ideje. Ova saradnja sa stručnjacima omogućava Forumu da inkorporira najnovija istraživanja, inovacije i stručno znanje u svoje aktivnosti, a to osigurava da rasprave, prezentacije i inicijative budu temeljene na relevantnim podacima i najboljim praksama”, istakli su iz Bit Alijanse.

Saradnja u okviru Smart City Foruma je inkluzivna – stručnjaci iz različitih područja donose duboko razumijevanje izazova i mogućnosti u domeni pametnih gradova, doprinoseći tako sveobuhvatnom pristupu rješavanju pitanja urbanog razvoja. Javni sektor pruža uvid u potrebe građana i političkih izazova, privatni sektor donosi tehnološku stručnost i inovacije, akademska zajednica pridonosi istraživanjima i znanju, dok tehnološke kompanije donose praktična rješenja.

Zajednički cilj im je da podignu svijest o potrebi digitalizacije jer je sasvim jasno da je budućnost u pametnim rješenjima, a gradovi koji se ne budu razvijali u tom pravcu će se suočiti sa brojnim izazovima u ekonomskom i tehnološkom smislu i neće moći odgovoriti na potrebe i zahtjeve modernog društva. Takvi gradovi neće biti privlačni investitorima, ali ni mjesta u kojima će ljudi željeti da žive.

poslovnenovine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima