back to top

POZIV ZA PRIJAVE ZA STRUČNI KONSULTANTSKI ANGAŽMAN – Stručnjak iz oblasti pregovaranja – Udruženje mreža za izgradnju mira

spot_img

Udruženje Mreža za izgradnju mira, u okviru implementacije USAID-ovog projekta Snaga lokalnog objavljuje poziv fizičkim licima za dostavljanje prijava u svrhu pripreme i moderacije radionice „Efikasne tehnike pregovaranja za aktiviste i novinare: Ostvarivanje ciljeva s uticajem“ koja se održava 13.02.2024. u Kreševu.

Opis poslova i broj angažovanih osoba:

  1. Stručnjak iz oblasti pregovaranja, 1 osoba

Period angažmana: 12.02.2024. – 13.02.2024.

Zadaci:

  • Razvoj koncepta i programa radionice u komunikaciji sa projektnim timom;
  • Priprema prezentacije i radnih materijala;
  • Moderacija radionice i predavanje.

Potrebno iskustvo, znanje i vještine:

  • Prethodno dugogodišnje iskustvo u pregovaranju kao aktivista ili novinar sa predstavnicima vlasti ili drugim društvenim akterima;
  • Prethodno dugogodišnje iskustvo u pripremi i realizaciji edukacija i radionica;
  • Edukacija i praktično iskustvo u upravljanju ljudima i timovima, mirovnom rješavanju konflikata i poslovne komunikacije;
  • Odlične analitičke vještine;
  • Izvrsne vještine pisane i verbalne komunikacije;
  • Poštivanje vremenskih okvira i izvršavanje zadataka u zadatim rokovima.

UPUTE ZA PRIJAVE

Molimo da vašu prijavu s CV/biografijom dostavite putem elektronskog obrasca: https://www.surveymonkey.com/r/JWJC7WK

Rok za prijave: 25.01.2024., do 23:59 sati.

Za pitanja i pojašnjenja možete kontaktirati putem emaila na elma.demir@mreza-mira.net.

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika Udruženja Mreža za izgradnju mira vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika vodi do dugoročne diskvalifikacije aplikanta.

Projekat “Snaga lokalnog”  ima za cilj pomoć zajednicama u BiH za razvoj njihovih kapaciteta koji će omogućiti održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima