POZIV ZA PRIJAVE ZA STRUČNI KONSULTANTSKI ANGAŽMAN – Udruženje mreža za izgradnju mira

spot_img

Udruženje Mreža za izgradnju mira, u okviru implementacije projekta Snaga lokalnog objavljuje poziv fizičkim licima za dostavljanje prijava u svrhu realizacije konferencije i prateće radionice „Javna potrošnja za građane: preporuke civilnog društva za budžetsku transparentnost i održivost“ koja se održava 22-23.02.2024. u Sarajevu.

Opis poslova i broj angažovanih osoba:

 1. Stručnjak za oblast javne potrošnje i voditelj_ica dvosatne obuke na temu „Kako iskoristiti budžetski suficit“, 1 osoba

Period angažmana: 19.02.2024. – 15.03.2024.

Zadaci:

 • Priprema i realizacija prezentacije na temu „Analiza budžeta jedinica lokalne samouprave“ na osnovu provedenog istraživanja Udruženja Mreže za izgadnju mira
 • Priprema i realizacija dvosatne obuke na temu „Kako iskoristiti budžetski suficit“
 • Pripremiti medijski članak na osnovu provedenog istraživanja Udruženja Mreže za izgadnju mira
 • Priprema i realizacija za snimanje 30 min prezentacije na temu „Kako iskoristiti budžetski suficit“ za web stranicu i društvene medije
 • Priprema koncepta i realizacija snimanja 5 kratkih videa (od po 5 do 10 min) na teme iz oblasti javne potrošnje i poreske politike ali iz aspekta koji će privući veliku medijsku pažnju u skladu sa dogovorom sa projektnom menadžericom i timom za snimanje.

Potrebno iskustvo, znanje i vještine:

 • Stečeno akademsko znanje iz oblasti javne potrošnje;
 • Najmanje 15 godina profesionalnog iskustva u oblasti javne potrošnje;
 • Poznavanje tema i pristupa koji će privući pažnju građana i medija za teme i medijske članke i multimedijalne materijale;
 • Odlične prezentacijske vještine;
 • Odlične analitičke vještine;
 • Izvrsne vještine pisane i verbalne komunikacije,
 • Poštivanje vremenskih okvira i izvršavanje zadataka u zadatim rokovima.
 • Stručnjak za oblast javne potrošnje i voditelj_ica dvosatne obuke na temu „Kako čitati lokalne budžete“, 1 osoba

Period angažmana: 19.02.2024. – 23.02.2024.

Zadaci:

 • Priprema i realizacija prezentacije na temu „Univerzalne poruke sa aspekta fiskalne transparentnosti“
 • Priprema i realizacija dvosatne obuke na temu „Kako čitati lokalne budžete“ koja će biti video snimana i postavljena na online kanale Mreže.

Potrebno iskustvo, znanje i vještine:

 • Stečeno akademsko znanje iz oblasti javne potrošnje;
 • Najmanje 15 godina profesionalnog iskustva u oblasti javne potrošnje;
 • Odlične prezentacijske vještine;
 • Odlične analitičke vještine;
 • Izvrsne vještine pisane i verbalne komunikacije,
 • Poštivanje vremenskih okvira i izvršavanje zadataka u zadatim rokovima.
 • Stručnjak za oblast javne potrošnje i voditelj_ica dvosatne obuke na temu „Kako analizirati Transparency International baze“, 1 osoba

Period angažmana: 19.02.2024. – 23.02.2024.

Zadaci:

 • Priprema i realizacija prezentacije na temu „Praćenje javne potrošnje u svrhu spriječavanja korupcije“
 • Priprema i realizacija dvosatne obuke na temu „Kako analizirati Transparency International baze“ koja će biti video snimana i postavljena na online kanale Mreže.

Potrebno iskustvo, znanje i vještine:

 • Stečeno akademsko zvanje;
 • Najmanje 15 godina profesionalnog iskustva u oblasti sprečavanja korupcije;
 • Odlične prezentacijske vještine;
 • Odlične analitičke vještine;
 • Izvrsne vještine pisane i verbalne komunikacije,
 • Poštivanje vremenskih okvira i izvršavanje zadataka u zadatim rokovima.
 • Facilitator konferencije i radionice, 1 osoba

Period angažmana: 19.02.2024. – 23.02.2024.

Zadaci:

 • Priprema programa facilitacije konferencije i radionice u skladu sa instrukcijama projektne menadžerice;
 • Realizacija dogovorene facilitacije;
 • Vođenje diskusije „Mogućnosti saradnje, potencijalne inicijative i aktivnosti“, te priprema pitanja i smjernica za sve učesnike
 • Priprema i predstavljanje zaključci sa diskusije „Strateški pristup za efikasniju javnu potrošnju“.

Potrebno iskustvo, znanje i vještine:

 • Stečeno akademsko zvanje iz oblasti društvenih nauka;
 • Višegodišnje iskustvo u oblasti facilitacije konfencija s većim brojem učesnika iz različitih oblasti;
 • Odlične prezentacijske vještine;
 • Odlične analitičke vještine;
 • Izvrsne vještine pisane i verbalne komunikacije,
 • Poštivanje vremenskih okvira i izvršavanje zadataka u zadatim rokovima.

UPUTE ZA PRIJAVE

Molimo da vašu prijavu s CV/biografijom dostavite putem elektronskog obrasca: https://www.surveymonkey.com/r/CGZ3VQP

Rok za prijave: 24.01.2024., do 23:59 sati.

Za pitanja i pojašnjenja možete kontaktirati putem emaila na elma.demir@mreza-mira.net.

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika Udruženja Mreža za izgradnju mira vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika vodi do dugoročne diskvalifikacije aplikanta.

Projekat “Snaga lokalnog”  ima za cilj pomoć zajednicama u BiH za razvoj njihovih kapaciteta koji će omogućiti održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima