back to top

Predstavljeni Strategija i akcioni plan za sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe droga u KS

spot_img

Strategija i akcioni plan za sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Kantonu Sarajevo (KS), nakon višemjesečnog angažmana Stručnog tima na njihovoj izradi, predstavljeni su danas u Sarajevu.

O urgentnosti djelovanja na tom planu, među ostalim, svjedoče prezentirani pokazatelji JU Zavoda za bolesti ovisnosti u KS-u, prema kojima je od 2018. do 2022. godine programima liječenja od ovisnosti u KS-u obuhvaćeno 9.312 osoba, od kojih je liječenje prvi put zatražilo 2.913 osoba/pacijenata.

Istovremeno, najveći broj prvih tretmana bilježe ovisnici o kokainu i amfetaminu, a u strukturi dominiraju mlade osobe do 35 godina.  

Poređenja radi, prema podacima za 1991. godinu u cijeloj BiH, odnosno na klinici za probleme sa ovisnošću KCUS-a bilo je svega 45 ovisnika, koji su bili na metadonskoj terapiji.

Kako je kazao ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, inicijativa za donošenje strategije za suzbijanje zloupotrebe droga potekla je od Skupštine KS-a, odnosno Komisije za mlade.

Dodao je kako je u vezi s tim formirana radna grupa te sačinjena situaciona analiza, a da je uz strategiju kreiran i akcioni plan za koji je kazao da „neće biti mrtvo slovo na papiru”.

Katica je najavio kako će sve biti propraćeno daljnjim jačanjem Odjeljenja za borbu protiv opojnih droga u sklopu MUP-a KS.

O ključnim elementima spomenute strategije govorili su  –  dugogodišnji rukovodilac Odjeljenja za suzbijanje zloupotrebe droga i koordinator Stručnog tima Nermin Lagumdžija, te članovi tog tima – predsjednik Komsije za mlade Skupštine KS Rusmir Pobrić i profesorica na Fakultetu za kriminalistiku Irma Deljkić, kao i samostalni inspektor Alen Ališahović, načelnik Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Uprave policije MUP-a KS.  

Strategija, među ostalim, podrazumjeva i pojačanu kontrolu sudionika u saobraćaju/vozača koji su pod dejstvom narkotika, a što će biti intenzivirano nakon okončane procedure nabavke tesetera.

Inače, ‘okidač’ za inicijativu izrade Startegije, bila je saobraćajna nesreća u Sarajevu krajem maja u kojoj su smrtno stradale dvije mlade doktorice.

Kako je rečeno, krivična djela iz domena zloupotrebe narkotičkih sredstava su ujedno i najdominantnija u strukturi podignutih optužnica Tužilaštva KS.

Članovi Stručnog tima smatraju kako je neophodno raditi u pravcu smanjenja potražnje, ponude i korištenja narkotika, te na pooštravanju kaznene politike.

Posebni cilj jeste smanjenje ponude opojnih droga i za taj cilj propisane su, kako je navedeno, tri mjere – smanjenje dostupnosti i učinkovita kaznena politika, zatim, tu je i smanjenje potražnje, odnosno mjere sprečavanja korištenja droga i podizanje svijesti o štetnom djelovanju narkotika.

U skladu sa prezentiranim ciljevima, sačinjen je Akcioni plan koji propisuje jasne mjere, a ukupno je predviđeno 59 provedbenih aktivnosti uz striktno definiranje njihovih nositelja.

www.tvsa.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima