back to top

Radnik zaštite na radu – 1 izvršilac

spot_img

ELCOM doo Tuzla raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Radnik zaštite na radu – 1 izvršilac.

O poslodavcu:

Firma ELCOM d.o.o. uspješno posluje 30 godina te zapošljava kadrove iz oblasti elektrotehnike na realizaciji projekata koji uključuju projektovanje, isporuku, montažu i puštanje u rad kompleksnih postrojenja poput:

 • Izgradnje/rekonstrukcije/nadogradnje u TE, HE, svih industrijskih postrojenja i elektromehaničke opreme,
 • Izgradnje/rekonstrukcije/nadogradnje elektromehaničke opreme u rudarskom sektoru (rotorni bageri, odlagači, dizalice i sl.)
 • Izgradnje/rekonstrukcije/nadogradnje za prenosni i distributivni sistem – trafostanice naponskog nivoa od 10kV do 400kV
 • DCS, SCADA i telemetrije – Sistemi za vizualizaciju, upravljanje, evidentiranje podataka i sl.
 • Sistemi upravljanja saobraćajem i tunelima
 • Poslove na proizvodnji ormara upravljanja, demontaži, montaži i pripremama za ispitivanje opreme za navedene projekte obavlja tim osposobljenih montera.

Uslovi:

 • Univerzitetska diploma sa najmanje 180 ili 240 ETCS bodova, iz grupacije tehničkih nauka;
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti zaštite na radu;
 • Položen stručni ispit za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu;
 • Poznavanje relevantnih zakona i propisa iz oblasti zaštite na radu;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • sposobnost da doprinese primjeni mjera zaštite na radu,
 • izražene komunikacijske vještine.

Ključne odgovornosti:

 • učešće u izradi akta o procjeni rizika,
 • provođenje i eventualne korekcije internog akta o zaštiti na radu,
 • izrada plana i programa mjera zaštite na radu,
 • unutrašnji nadzor nad primjenom mjera zaštite na radu,
 • stručna pomoć poslodavcu u provođenju i unaprjeđenju sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,
 • izrada uputstava za siguran rad,
 • praćenje i organizovanje periodičnih pregleda sredstava za rad, sredstava i opreme lične zaštite,
 • praćenje i organizovanje periodičnih pregleda hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnoj okolini,
 • priprema i organizovanje osposobljavanja radnika za siguran rad,
 • praćenje stanja i izvještavanje poslodavca o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom,
 • analiziranje uzroka povreda na radu i profesionalnih oboljenja u saradnji sa ovlaštenim doktorom specijalistom medicine rada i predlaganje mjere za unaprjeđenje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,
 • praćenje i organizovanje periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom, te analiza izvještaja o obavljenim periodičnim ljekarskim pregledima,
 • savjetovanje poslodavca u pogledu izbora i nabavke opreme i tehnološkog procesa rada,
 • saradnja sa poslodavcem prilikom planiranja izgradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad,
 • saradnja sa nadležnom inspekcijom rada i drugim ustanovama koje se bave sigurnošću i zaštitom na radu,
 • saradnja sa vijećem zaposlenika i povjerenikom za zaštitu na radu, u skladu sa zakonom,
 • ostale aktivnosti prema instrukciji.

Mjesto rada:

 • Bosna i Hercegovina uz potencijalnu angažovanost i u inostranstvu

Pozivaju se zainteresirani kandidati da dostave prijavu na e-mail: [email protected]

Oglas ostaje otvoren do popunjenja radnih pozicija.

enovosti.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima