back to top

Udruženje „Novi put“ sa sjedištem u Mostaru, na adresi Adema Buća 10, raspisuje – Udruženje mreža za izgradnju mira

spot_img

OGLAS ZA POSAO

Udruženje „Novi put“ Mostar – Pomažemo žrtvama trgovine ljudima gradeći mostove razumijevanja!

Tražite način da izgradite bolje odnose između romske zajednice i većinskog stanovništva i pomognete žrtvama trgovine ljudima?

Za potrebe našeg novog projekta pod nazivom „Unapređenje institucionalnog odgovora na

trgovinu ljudima“, kojeg podržava Vlada SAD-a kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE, objavljujemo oglas za posao za poziciju Romski medijator/ica, koji/a će upotpuniti naš tim.

Projekat se realizuje na području Hercegovačko-neretvanskog i Zapadnoherecegovačkog kantona i ima za cilj unapređenje institucionalnog odgovora na trgovinu ljudima kroz jačanje kapaciteta nadležnih institucija i OCD-a u ova dva kantona, te uključivanje relevantnih OCD- a u postupanje po referalnom mehanizmu, njihovo uključivanje u rad koordinacionih timova, te mehanizme i protokole u lokalnim zajednicama.

Projekat je također fokusiran na jačanje kapaciteta preživjelih žrtava trgovine ljudima za uključivanje u procese razvoja politika suprotstavljanja trgovini ljudima i operativne procese borbe protiv trgovine ljudima.

Tražimo strastvenog pojedinca s iskustvom u premošćavanju institucionalnih, društvenih i kulturnih prepreka za podizanje svijesti i smanjenje ranjivosti Roma prema trgovini ljudima, sa naglaskom na prisilno prosjačenje, rane brakove, prisilno džeparenje.

Pomoć žrtvama: Posvećen/a je pružanju podrške i zaštite žrtvama trgovine ljudima, osiguravajući im siguran i podržavajući prostor za izražavanje njihovih osjećaja i potreba.

Senzibilnost na osjetljive teme: Ima duboko razumijevanje prema osjetljivim temama povezanim s trgovinom ljudima, što mu/joj omogućuje saosjećajni pristup i podršku svakom pojedincu.

Poticanje inkluzije: Roma medijator/ica će kroz svoj rad promovisati inkluziju u zajednici, potičući dijalog, saradnju i poštovanje među svim grupama, uključujući žrtve trgovine

ljudima.

Obrazovanje: minimalno SSS Državljanstvo Bosne i Hercegovine Komunikativnost

Spremnost na timski rad Empatičnost

Poželjno posjedovanje vozačke dozvole

Roma medijator/ica će pružati podršku timu udruženja „Novi put“ u procesu jačanja kapaciteta djece i odraslih preživjelih žrtava trgovine ljudima za uključivanje u procese razvoja politika suprotstavljanja trgovine ljudima i uključivanje u operativne procese borbe

protiv trgovine ljudima. On/ona će raditi na ranoj identifikaciji potencijalnih žrtava trgovine ljudima i pružaće podršku i pomoć timu savjetovališta pri uspostavljanju kontakata u romskim zajednicama, savladavanju kulturoloških i/ili jezičkih barijera u psiho-socijalnom osnaživanju stvarnih žrtva trgovine ljudima te će motivisati potencijalne i stvarne žrtve

trgovine ljudima, posebice djecu, da zatraže pomoć i prijave slučajeve trgovine ljudima. Roma medijator/ica će u saradnji s timom savjetovališta učestvovati u realizaciji fokus grupa s preživjelim žrtvama trgovine ljudima romske nacionalnosti, kako bi se spriječile sve eventualne kulturološke i/ili jezičke barijere za njihovo osnaživanje, te dodatno motivisale preživjele žrtve da se uključe u sve relevantne procese borbe protiv trgovine ljudima.

Obuku u trajanju od 6 mjeseci.

Radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine, s mogućnošću produženja.

Ukoliko se pronalazite u ovoj ulozi i želite postati dio tima udruženja „Novi put“, molimo Vas da najkasnije do 1.9.2023. pošaljete pismo motivacije i kratku biografiju na našu e-mail adresu: info@newroadbih.org

Ili putem pošte na adresu: Udruženje „Novi put“ Adema Buća 10

88000 Mostar

Ako želite pružiti podršku žrtvama trgovine ljudima i osigurati inkluzivniju zajednicu, Romski medijator je idealna pozicija za vas!

Nepotpune prijave i prijave koje stignu poslije naznačenog vremenskog roka neće biti razmatrane.

Kanditati/kinje koji uđu u uži krug će biti pozvani na intervju.

Neka naša zajednica postane mjesto sigurnosti, razumijevanja i podrške za sve – zajedno to možemo ostvariti!

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima