Deseti Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu otvoren u Sarajevu: Moderne tehnologije u fokusu evropskog i regionalnog pravosuđa – Poslovne novine

spot_img

Razvojem tehnologije, pravosuđe je ušlo u novi period istraživanja i procesuiranja zločina, i ono mora ići u korak sa novim izazovima, ali i prilikama sadašnjice. Pritom, individualna prava građana/ki ne smiju biti ugrožena, poručeno je na otvaranju desetog regionalnog Foruma o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, koji se danas i sutra održava u Sarajevu. Ovaj događaj okupio je preko 100 učesnika, uključujući sudije Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), zajedno sa potpredsjednikom ESLJP, Markom Bošnjakom, te predsjednike pravosudnih institucija, sudije, predstavnike civilnog društva, i druge pravne eksperte iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije, ali i šire.

Deseti regionalni Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu organizuju nevladine organizacije AIRE centar i Civil Rights Defenders, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, i Ustavnog suda BiH. Fokus ovogodišnjeg Foruma je na ključnim izazovima i prilikama za uspostavljanje veće ravnoteže između zaštite podataka i transparentnog pravosuđa, sa fokusom na Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (Konvenciju), tačnije na zaštitu Člana 8 (prava na poštovanje privatnog i porodičnog života u kontekstu sudskih postupaka), uzimajući u obzir mjere zaštite predviđene Članom 6 (pravo na pravično suđenje).

Ove teme posebno su aktualizirane u posljednje vrijeme kako se sudovi i drugi državni organi suočavaju sa pitanjima prihvatljivosti dokaza pribavljenih presretanjem elektronskih komunikacija preko EncroChat-a, Sky ECC-a, ANOM-a, i drugih sličnih izvora. Ova pitanja aktuelna su i u Evropi s obzirom na to da tehnologija svakodnevno napreduje, time transformišući način istraživanja i procesuiranja zločina, kao i vođenja sudskih postupaka.

Razvoj i zastupljenost tehnologije u svakodnevnom životu građana/ki stvara nove izazove, ali i prilike, za pravosuđe. Inovativne istraživačke metode, poput nadzora i presretanja elektronskih komunikacija, značajno unapređuju borbu pravosuđa i drugih državnih organa protiv organiziranog kriminala. Međutim, takvi napori ne smiju narušiti prava pojedinaca, ili na bilo koji način podrivati pravičnost i povjerenje u pravosudni sistem“, izjavila je Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra na otvaranju Foruma.

Deseti Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu otvoren u Sarajevu: Moderne tehnologije u fokusu evropskog i regionalnog pravosuđa - Poslovne novine

U okviru događaja razgovarat će se i o utjecaju tehnološkog razvoja na način na koji sudovi sprovode sudske postupke i komuniciraju o njima, što otvara podjednako goruća pitanja o najboljim načinima za zaštitu javnog karaktera sudskih postupaka i javnog izricanja presuda, kao i za zaštitu prava na privatni život, na pretpostavku nevinosti, i na pravo na zaborav strana u postupku.

Ravnoteža između zaštite podataka i transparentnosti u sudskim postupcima je pitanje od velikog značaja, duboko ukorenjeno u principima vladavine prava i demokratije, koje također značajno utiče i na očuvanje povjerenja građana u pravosuđe, što je posebno važno u vrijeme kada to povjerenje kako u demokratiju tako i u pravosudni sistem u našem regionu opada“, kazao je Goran Miletić, direktor Civil Rights Defenders-a za Evropu, Bliski istok i Sjevernu Afriku.

deseti forum o vladavini prava za jugoistočnu evropu otvoren u sarajevu: moderne tehnologije u fokusu evropskog i regionalnog pravosuđa - poslovne novine
Deseti Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu otvoren u Sarajevu: Moderne tehnologije u fokusu evropskog i regionalnog pravosuđa - Poslovne novine

Valerija Galić, predsjednica Ustavnog suda BiH, u svom uvodnom obraćanju naglasila je kako u razvijenom digitalnom dobu u kojem živimo, zaštita podataka i transparentno pravosuđe postaju sve značajniji aspekti društva. 

Uspostavljanje ravnoteže između zaštite podataka, i u vezi s tim prava na privatni život s jedne strane i transparentnog pravosuđa s druge strane, ključno je za očuvanje demokratskih vrijednosti, prava građana i vladavine prava uopšte. Ovaj Forum pružit će jedinstvenu priliku za diskusiju o ovom važnom pitanju, a rasprava koja će uslijediti zasigurno će rezultirati kvalitetnim zaključcima”, kazala je Galić.

deseti forum o vladavini prava za jugoistočnu evropu otvoren u sarajevu: moderne tehnologije u fokusu evropskog i regionalnog pravosuđa - poslovne novine
Deseti Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu otvoren u Sarajevu: Moderne tehnologije u fokusu evropskog i regionalnog pravosuđa - Poslovne novine

Julian Reilly, britanski ambasador u BiH, kazao je da Forum pruža odličnu platformu za razmatranje složenih pitanja i pronalaženje praktičnih pravnih rješenja koja će život građana i građanki Zapadnog Balkana učiniti sigurnijim.

Živimo u vremenu nezapamćenog tehnološkog napretka, uključujući AI i druge oblike digitalizacije. Osim što pružaju mogućnosti za širu društvenu dobrobit, nove tehnologije su podložne zloupotrebi koja utječe na sprovođenje zakona i pravosudne procese. Zajedno moramo brzo i efikasno odgovoriti na ove nove izazove, uključujući pružanje alata i okvira s kojima će tijela zadužena za izvršavanje zakona, uključujući pravosuđe, moći zaštititi građane i građanke od ozbiljnog i organizovanog kriminala te korupcije. Siguran sam da će ovaj događaj doprinijeti jačanju što skorijeg konsenzusa u ovoj oblasti“, rekao je Reilly.

deseti forum o vladavini prava za jugoistočnu evropu otvoren u sarajevu: moderne tehnologije u fokusu evropskog i regionalnog pravosuđa - poslovne novine
Deseti Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu otvoren u Sarajevu: Moderne tehnologije u fokusu evropskog i regionalnog pravosuđa - Poslovne novine

Na otvaranju Foruma, Helena Lagerlöf, ambasadorica Švedske u BiH, istakla je kako Švedska nastoji podržati institucije i organizacije civilnog društva u BiH koje promiču dijalog o ovim pitanjima, budući da njihovi napori doprinose procesu pristupanja ove zemlje Evropskoj uniji. 

Unapređenje vladavine prava u Bosni i Hercegovini, posebno u vezi sa pristupom pravdi i zaštitom ličnih podataka, ključan je korak u naporima BiH da uskladi svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU“, izjavila je Lagerlöf.

deseti forum o vladavini prava za jugoistočnu evropu otvoren u sarajevu: moderne tehnologije u fokusu evropskog i regionalnog pravosuđa - poslovne novine
Deseti Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu otvoren u Sarajevu: Moderne tehnologije u fokusu evropskog i regionalnog pravosuđa - Poslovne novine

Ove godine ujedno se obilježava i decenija održavanja Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu. Ovaj Forum  jedan je od najvažnijih godišnjih događaja za predstavnike/ce pravosuđa, pravnike/ce i predstavnike/ce nevladinih organizacija iz regiona. Cilj Foruma je da promoviše sprovođenje Evropske konvencije o ljudskim pravima u zemljama Jugoistočne Evrope, podstakne regionalnu saradnju na pitanju unapređenja vladavine prava i ljudskih prava, te da pruži pomoć zemljama regiona u procesu integracije u Evropsku uniju. Biljana Braithwaite napomenula je da su ove srijede objavljeni izvještaji Evropske komisije za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, i Srbiju, kojim je ukazano da zemlje Zapadnog Balkana i dalje ne čine dovoljno da ispune kriterij vladavine prava, koji je neizostavna korak na njihovom EU putu.

Ne smijemo iz vida izgubiti da je ovo pitanje ključno za pristup Evropskoj uniji, budući da osnovne vrijednosti EU uključuju vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava. Efikasan, odnosno neovisan, profesionalan, i učinkovit, pravosudni sistem i djelotvorna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala od iznimne su važnosti, kao i poštovanje temeljnih prava ne samo u zakonu već i u praksi”, kazala je Braithwaite.

Jedan od fundamentalnih ciljeva regionalnog Foruma o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, još od 2014. godine kada je održan prvi događaj, bio je da pomogne zemljama regiona u ispunjavanju kriterija vladavine prava. Imajući u vidu protok vremena, i neophodnost što skorijih pomaka zemalja regiona na njihovom EU putu, jasno je da je ta misija važnija nego ikada prije”, dodala je.

poslovnenovine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima