back to top

EU4DigitalSME projekat pruža finansijsku i konsultantsku podršku malim i srednjim preduzećima u BiH – Poslovni časopis

spot_img

U Europe House održana je konferencija pod nazivom „Digitalna transformacija i nove poslovne prilike za mala i srednja preduzeća“. Na ovoj konferenciji su prezentirane aktivnosti konsultantske kuće Luvent iz Njemačke, koja je sarađivala sa kompanijama u BIH na obuci o digitalnoj transformaciji i pružanju rješenja za izazove održivog ekonomskog razvoja.

Ova konferencija je bila dio projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini / EU4DigitalSME“, koji finansiraju Evropska unija (EU) i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

„Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća ključna je za ekonomski napredak i pripremu za budućnost. Kompanije iz BiH, koje posluju s globalnim partnerima, ovise o digitalnim rješenjima koja omogućuju i unapređuju partnerske odnose. Iako su inovacije i digitalna rješenja neophodna, mnoge kompanije ne znaju kako ih samostalno implementirati.

Zbog toga smo se fokusirali na podizanje svijesti i obuku, pružajući priliku više od 700 kompanija da nauče o digitalnim rješenjima. Uz podršku partnera Luvent Consultinga i stručnjaka iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije i BiH, pomogli smo preduzećima da razumiju i provedu procese digitalizacije”, istakla je Eva Näher, programska menadžerica u GIZ BiH.eu4digitalsme projekat pruža finansijsku i konsultantsku podršku malim i srednjim preduzećima u bih - poslovni časopis

Učesnici su tokom konferencije imali priliku upoznati se sa najučinkovitijim tehnikama i metodama za primjenu alata za prijenos znanja, te čuti neke od primjera dobre prakse u digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

„Cilj je bio raditi na podizanju svijesti i važnosti digitalizacije i digitalne transformacije preduzeća, ali i inovacija. Shvatili smo da moramo biti vrlo konkreti i ako hoćemo dobiti pažnju preduzeća onda nemamo puno vremena i da sve edukacije moraju biti vrlo praktične i primjenljive. Osim organizovanja konferencija, radili smo i na provedbi webinara i konkretnih praktičnih treninga koji su pokazali ljudima iz preduzeća kako mogu unaprijediti svoje poslovanje. Također, proveli smo i dvije studije o razini prihvaćanja digitalizacije i digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini i proveli dvije studijske posjete za prijenos znanja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a u septembru je planirana razmjena znanja između Njemačke i Bosne i Hercegovine“, kazao je Siniša Begović, voditelj projekta, Luvent Consulting GmbH.eu4digitalsme projekat pruža finansijsku i konsultantsku podršku malim i srednjim preduzećima u bih - poslovni časopis

SunsetPro d.o.o. jedna je od kompanija koja je u okviru projekta EU4DigitalSME radeći sa konsultantima primijenila digitalna rješenja. Mevlida Tabaković, voditeljica projekta digitalne transformacije kompanije SunsetPro d.o.o. kaže da je na početku bilo izazovno, ali da im je rad sa konsultantima umnogome pomogao.

„Prije same aplikacije za digitalnu transformaciju, osvijestili smo naše uposlenike o potrebi za novim programima u kompaniji. Naša kompanija, osnovana 2022. godine, bavi se izradom i montažom pergola tendi i modernim ustakljivanjem bašti. U početku smo mislili da ćemo aplicirati, dobiti sredstva i to je sve. Međutim, kasnije smo shvatili da je proces mnogo kompleksniji i zahtjevniji, te da nismo bili spremni sami to izvesti. Uz pomoć konsultanata, detektovali smo probleme koje je bilo potrebno riješiti i zaključili da je neophodno povezati naš sistem sa CRM-om. Iako je to bilo teško bez prethodnog iskustva, uspjeli smo sve savladati uz podršku konzultanata. Nakon završene obuke, angažovali smo firmu koja nam je pomogla da povežemo i digitalizujemo naše poslovanje na jednoj platformi, čineći ga jednostavnijim i praktičnijim.“, kazala je Tabaković.eu4digitalsme projekat pruža finansijsku i konsultantsku podršku malim i srednjim preduzećima u bih - poslovni časopis

Evropska unija i vlada SR Njemačke kroz projekt „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME“ podržavaju inovativne tehnologije, vještine i usluge čime se doprinosi stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za tehnološku transformaciju malih i srednjih preduzeća u konkurentnim sektorima u Bosni i Hercegovini. Vrijednost projekta je 6,1 milion EUR, a pored finansijske pomoći kompanijama u BiH veoma značajna je bila i konsultantska pomoć u iznalaženju kvalitetnih rješenja s ciljem boljeg poslovanja i izlaska na Evropsko tržište.

Više informacija o projektu ”Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME“, dostupno je na web stranici https://eu4digitalsme.ba/

Objava EU4DigitalSME projekat pruža finansijsku i konsultantsku podršku malim i srednjim preduzećima u BiH prvi put je objavljena na Business Magazine.

Izvor: ( business-magazine.ba / ffmo.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima