back to top

Kanton Sarajevo: Zabilježen najveći pad maloljetničkog prestupništva u posljednjih 15 godina

spot_img

Prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u 2023. godini ostvareni su do sada najbolji rezultati u smanjenju maloljetničkog prestupništva u Kantonu Sarajevo. Kako navode iz MUP-a KS, ovakav napredak je rezultat sistemskog, multisektorskog pristupa koji primjenjuju MUP, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS. Ovaj pristup uključuje ranu i sistemsku prevenciju primijenjenu kroz sektore obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, te policije.

Prema pokazateljima, 2009. godine zabilježeno je 574 događaja s obilježjem krivičnih djela u Kantonu Sarajevo počinjenih od strane maloljetnih osoba, broj počinilaca iznosio je 262, a broj izvršilaca recidivista bio je 99.

Podaci za 2023. godinu pokazuju da je broj događaja s obilježjem krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnih osoba u značajnom padu i zabilježeno ih je 53, broj izvršilaca smanjen je na 49, a broj izvršilaca recidivista na 10.

Po riječima ministra unutarnjih poslova KS Admira Katice, broj krivičnih djela u kojima učestvuju maloljetnici smanjen je za deset puta.

“Najbolji način prevencije maloljetničkog prestupništva je da se borimo protiv kriminalnog potencijala mladih ljudi i vidimo da smo u tom poslu bili uspješni. U odnosu na 2009. godinu, u 2023. godini imamo 10 puta manje događaja s obilježjem krivičnih djela u kojima su učestvovala maloljetna lica i sve je manje maloljetnika u kriminalitetu i delinkvenciji. Za ove rezultate najviše možemo zahvaliti ranom prepoznavanju devijantnog ponašanja, i to posebno u obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevo. To, s druge strane, dovodi do toga da policija ima manje posla i doprinosi boljem osjećaju sigurnosti svih građana”, izjavio je ministar Katica.

Na sastanku u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS, koji je upriličila resorna ministrica Naida Hota-Muminović, zajedno s ministricom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Endom Pavić Pečenković i ministrom unutrašnjih poslova KS Katicom razmatrani su statistički pokazatelji maloljetničkog prestupništva za period posljednjih 15 godina. Evidentno je da su rezultati najbolji do sada.

U školama se realizuju različiti programi usmjereni na prevenciju neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštitu učenika, a odmah po saznanju da je ugrožen najbolji interes djeteta u školi ili izvan nje, ustanove su dužne poduzeti mjere usmjerene na pružanje odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana.

“Ovi podaci pokazuju da se interresornim djelovanjem i posvećenim radom profesionalaca mogu smanjiti negativni trendovi koji se pojavljuju u našem društvu, i kojima na tome moramo biti zahvalni. Ovdje govorimo o zaštiti i dobrobiti djece i primjeni dva pravilnika koja su na to usmjerena, a koji podrazumijevaju da profesionalci u obrazovanju prepoznaju faktore rizika i indikatore za nepoželjne oblike ponašanja i u skladu s tim izrađuju individualni plan brige za svako dijete. U takvim situacijama veoma nam je važna saradnja s različitim resorima, prevashodno resorom sigurnosti, odnosno policije, te resorom socijalne zaštite, a po potrebi se angažiraju i stručnjaci iz drugih resora”, izjavila je ministrica Hota-Muminović.

Sistemski, multisektorski pristup kakav se primjenjuje u Kantonu Sarajevo pokazuje pozitivne rezultate, a potvrđuju to i riječi ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ende Pavić Pečenković.

“Prije svega želim istaći važnost saradnje između obrazovanja, socijalne zaštite i MUP-a KS iz razloga što, kroz pravilnike koji su trenutno na snazi i prema dostupnim statističkim podacima, možemo mjeriti pad maloljetničkog prestupništva u našem kantonu. Imajući u vidu takve rezultate, trebamo nastaviti zajednički rad i pospješivati saradnju između obrazovnih institucija, ustanova socijalne zaštite i policijskih uprava, te raditi na edukaciji stručnih kadrova ovih institucija kako bi saradnja bila na još višem nivou”, izjavila je ovim povodom ministrica Pavić Pečenković.

Na sastanku je zaključeno da će se multisektorski pristup ovom pitanju nastaviti i u budućnosti, te unapređivati procedure zaštite, jer društvo u cjelini mora imati nultu stopu tolerancije na nasilje.

www.tvsa.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima