Komisija za opoziv Mandića zbog problema u radu poručuje da je 17 septembar upitan za provođenje Odluke

spot_img

U vezi izjave načelnika Mandića u kojoj se neosnovano i tendenciozno optužuje komisija za krađu i nepravilno skraćivanje rokova, iz Komisije za provođenje opoziva, kojom predsjedava Anaid Redžović, oglasili su se i odbacili takve navode.

U saopćenju za javnost navode kako Komisija radi u skladu sa aktima koji određuju njen djelokrug rada te da se od samog početka susreće sa problemima.

Kako bi javnosti prezentirali aktivnosti komisije hronološki su naveli sve što je urađeno u protekle 4 sjednice ovog radnog tijela Općinskog vijeća:

-Komisija je konstituisana i počela sa radom 21.08.2023.godine kada je usvojen plan aktivnosti i počinje se sa pripremom preliminarnog finansijskog plana za provođenje postupka opoziva načelnika Općine Centar Sarajevo. Odluka o opozivu, odluka o imenovanju Komisije i Uputstvo su objavljeni u Službenim novinama Kantona Sarajevo koje su bile dostupne javnosti 18.08.2023. godine. 

– 23.08.2023.godine, na drugoj redovnoj sjednici Komisija je usvojila finansijski plan koji se načelniku dostavlja 24.08.2023.godine.

– Na istoj sjednici Komisija je usvojila Zaključak da se uputi poziv političkim subjektima za žrijebanje. S obzirom na hitnost postupka i kratak rok poziv je trebao biti upućen prvo elektronski, a potom i pismenim putem.

Komsija je nakon toga obaviještena od strane uposlenih da elektronska dostava nije moguća bez saglasnosti načelnika. S obzirom na gore navedene okolnosti ovim putem naglašavamo da žrijebanje uopšte nije održano te da ovaj propust nije i ne može biti problem Komisije već isključivo Službi Općine koje su trebale pozive dostaviti političkim subjektima.  Načelniku je  po njegovom zahtjevu dana 28.08.2023. godine dostavljen operativni  plan aktivnosti komisije u kojem je pod tačkom 6. planirano žrijebanje i rok za obavljanje žrijebanja je 06.09.2023. godine, što potvrđuje da isto nije ni održano, o čemu je bio i upoznat načelnik.

– Komisija je 25.08.2023.godine uputila Zahtjev za dostavu podataka o licima koji će glasati putem mobilnog tima, sa rokom za dostavu podataka 04.09.2023.godine.

28.08.2023.godine Komisija dostavlja dopis za promjenu roka za dostavu podataka o licima koja će glasati putem mobilnog tima,  iz razloga što je Upustvom propisano da je rok za dostavku CIK-u spiska lica koja glasaju ovim putem 02.09.2023.godine. Skraćenje roka za dostavu podataka je izvršeno isključivo radi poštovanja propisanih rokova, kako bi se na vrijeme dostavio spisak lica Centralnoj izbornoj komisiji.

– Uvidjevši da Komisija nema ni kadrovsku, tehničku i materijalnu podršku obratili smo se načelniku Zaključkom usvojenim na 3. sjednici od 25.08.2023.godine, gdje smo tražili podršku svih Službi koje treba da prate proces opoziva načenika Općine Centar Sarajevo.

I pored svega navedenog Načelnik je dopisom prema Komisiji zahtjevao detaljan revidiran finansijski i operativni plan, koji je Komisija sačinila bez podrške Službi i isti dostavila načelniku 28.08.2023. godine.

-Tek na 4. sjednici predstavnici Općinskih službi su se pojavili kako bi mogli dati odgovore na brojna pitanja i dileme koje je Komisija do tada imala u svom radu. To se prvenstveno odnosilo na finansijski plan i sredstva potrebna za provođenje opoziva načelnika Općine Centar.

Predstavnici Općinskih službi su informisali Komisiju da je Općinski načelnik uputio zahtjev prema Općinskom vijeću za preraspodjelu finansijskih sredstava potrebnih za provođenje referenduma, te da se ni jedan postupak, kao što je štampanje glasačkih listića ne može pokrenuti dok se sredstva ne obezbjede.

-Načelnik je putem svog ličnog profila, dijeljenjem fotografija profila članova komisije na Facebook-u pokušao diskreditovati komisiju na ličnoj osnovi s ciljem podrivanja povjerenja javnosti u rad Komisije, koja je odgovorna samo za tehničku pripremu i zakonito sprovođenje opoziva. Komisija ne broji glasove niti sačinjava rezultate glasanja. Svaka stranka ima mogućnost da u toku izbornog procesa delegira posmatrače, kao i pravo na svoje predstavnike u biračkim odborima tako da su tvrdnje o pristrasnosti i krađi Komisije izuzetno zlonamjerne.

Krajnji rok za otpremu koverata sa glasačim listićima za glasače u inostranstvu je 02.09.2023. godine. Komisija je obavila sve potrebne radnje bez podrške općinskih službi, ali još uvijek nije obavještena da li je nabavka listića izvršena i da li su obezbjeđeni uslovi za otpremu listića ka inostranstvu. S obzirom na sve opstrukcije na koje je Komisija naišla u svom radu, od nekooperativnosti službi, zahtjeva načelnika za detaljan finansijski plan, za čiju izradu nismo imali podršku nadležnih službi, nedostavljanje potvrde o obezbjeđenju finansijskih sredstava i obezbjeđenju uslova za nastavak postupka opoziva, kompletan daljni proces opoziva načelnika Općine Centar koji je zakazan za 17.09.2023. godine je veoma upitan, poručuju iz Komisije.

                                                                                                  

www.tvsa.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima