back to top

MFS-EMMAUS raspisuje javni poziv za dostavljanje ponude za razvoj Upitnika (metodologije) za prikupljanje mišljenja i  iskustava preživjelih žrtava trgovine ljudima i Preporuka za unapređenje procedura DRM

spot_img

Osnovne informacije

Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS (MFS-EMMAUS) u Bosni i Hercegovini realizuje projekat “Jačanje kapaciteta preživjelih žrtava trgovine ljudima i službenika podrške” koji je finansijski podržan od strane USAID Inspire.

Projekat ima za cilj doprinijeti suzbijanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini kroz jačanje kapaciteta preživjelih žrtava trgovine ljudima i službenika za podršku svjedocima, te njihovo uključivanje u Državni referalni mehanizam.

Svrha i cilj angažmana

Angažman ima za svrhu razvoj Upitnika (metodologije) za prikupljanje mišljenja i iskustava preživjelih žrtava trgovine ljudima tokom svih postupanja, a s ciljem mapiranja poteškoća sa kojima su se susretali te nedostataka u Državnom referalnom mehanizmu. Razvijeni Upitnik (u pisanoj formi) predstavlja alat koji će se koristiti za prikupljanje iskustava tokom okruglih stolova sa preživjelim žrtvama. Angažman uključuje i sačinjavanje Preporuka za unapređenje procedura DRM, a na osnovu prikupljenih informacija tokom okruglih stolova.

Zaduženja i odgovornosti

U okviru projektnog zadatka razvoja Upitnika (metodologije) za prikupljanje mišljenja i iskustava preživjelih žrtava trgovine ljudima i Preporuka za unapređenje procedura DRM, angažirani stručnjaci imaju sljedeće zadatke:

·         aktivno surađivati sa drugim stručnjakom na razvoju Upitnika i Preporuka za unapređenje procedura DRM i/ili segmenta Upitnika i Preporuka za unapređenje procedura DRM (ovisno o stručnosti);

·         razviti Upitnik (metodologiju) za prikupljanje mišljenja i iskustava preživjelih žrtava trgovine ljudima i identifikaciju proceduralnih nedostataka tokom svih postupanja sa žrtvama;

·         razviti Preporuke za unapređenje procedura DRM, a na osnovu informacija prikupljenih tokom okruglih stolova sa žrtvama pomoću razvijenog Upitnika.

MFS-EMMAUS će odabranim stručnjacima olakšati pristup neophodnim resursima, te pružati podršku tokom cijelog procesa.

Vremenski okvir

Za sve zadatke definisane uslovima angažmana, ugovoreni stručnjak će biti angažovan od 07. februara 2024. do 30. aprila 2024. godine.

Očekivani ishod Datum dospjeća
Sastanak sa predstavnicima MFS-EMMAUS-a, finaliziranje plana rada, koncepta Upitnika i Preporuka za unapređenje DRM, potpisivanje ugovora 07.02.2024.
Dostavljanje nacrta Upitnika na pregled i sugestije Do 14.02.2024.
Dostavljanje finaliziranog Upitnika Do 19.02.2024.
Dostavljanje nacrta Preporuka za unapređenje DRM Do 29.03.2024.
Dostavljanje finalne verzije Preporuka za unapređenje DRM Do 12.04.2024.
Izrada finalnog izvještaja o radu 7 dana od dana završetka Ugovora

Ekspertiza i iskustvo

Za obavljanje zadataka iz uslova angažmana, MFS–EMMAUS angažuje stručnjake sa potrebama kako slijedi:

1.    Psiholog (1 izvršioc)

·         VSS iz Psihologije i relevatnih oblasti;

·         minimalno 5 godina iskustva rada sa žrtvama krivičnih djela;

·         dokazano iskustvo u naučno-istraživačkom radu.

2.    Stručnjak / istraživač (1 izvršioc)

·         završeno visoko obrazovanje društvenog smjera;

·         minimalno 5 godina iskustva rada u oblasti suzbijanja trgovine ljudima, rodno zasnovanog nasilja ili srodnim oblastima;

·         dokazano iskustvo u naučno-istraživačkom radu.

Prijava

Ponuda treba da uključuje:

1.     Curriculum Vitae;

2.     kratko objašnjenje pristupa (maksimalno 1 stranica);

3.     formular za prijavu (FORMULAR-ZA-PRIJAVU.pdf (sigurnodijete.ba)).

Poziv je otvoren za fizička i pravna lica sa područja Bosne i Hercegovine.

MFS-EMMAUS je humanitarna organizacija uspostavljena s ciljem jačanja i promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, kao i zaštite djece i mladih od svih oblika nasilja, te ljubazno apelujemo na Vašu društvenu odgovornost pri kreiranju ponude koja će biti povoljnija od standardnih tržišnih ponuda za komercijalne usluge.

Zainteresovani stručnjaci / agencije treba da dostave svoju ponudu na sarajevo@mfs-emmaus.ba ili na adresu ureda u Sarajevu (Paromlinska 10) najkasnije do 01.01.2024. godine.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima