back to top

Ministrica Pozder: Na odgovoran, naučan i institucionalan način moramo štititi interese BiH u Trgovskoj gori – Poslovne novine

spot_img

U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu predstavljen Izvještaj o sprovedenim aktivnostima koji se odnose na problematiku odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Radi se od izvještaju u toku finalizacije prve faze istraživanja.

Prezentaciji su prisustvovali federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder sa predstavnicima ovog ministarstva, te predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i ekologije Repubike Srpske. Prisutni su bili i ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona Almir Imširović i načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača kao i predstavnici institucija i zavoda oba entiteta uključeni u procese istražnih radova vezanih za Trgovsku goru, te kao predstavnici NVO sektora Green team iz Novog Grada.

Ministrica Pozder: Na odgovoran, naučan i institucionalan način moramo štititi interese BiH u Trgovskoj gori - Poslovne novine

Predstavnici Federalnog hidrometereološkog zavoda upoznali su prisutne sa Studijom utjecaja na okoliš – Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora – Nulto stanje (hidrologija, meteorologija, seizmologija), dok su predstavnici Federalnog zavoda za geologiju iznijeli podatke o hidrogeološkim karakteristikama šireg područja Trgovske gore s osvrtom na problematiku zbrinjavanja radioaktivnog otpada na preferentnoj lokaciji Čerkezovac u Dvoru (Republika Hrvatska), kao i rezultate rekognisciranja terena.

– Trgovska gora je goruće pitanje oko kojeg se slažemo u Bosni i Hercegovini, te je važno da jednoglasno i institucionalno zaštitimo interes građana Bosne i Hercegovine, prvenstveno zdravlje ljudi u slivu rijeke Une. Graditi odlagalište radioaktivnog otpada uz granicu, a bez saglasnosti susjedne države, nije nešto što odgovorne države rade, te je Federalno ministarstvo okoliša i turizma svoje kapacitete stavilo na raspolaganje timu Bosne i Hercegovine, a i ovaj izvještaj treba pomoći da na odgovoran, naučan i institucionalan način zaštitimo naše interese. – izjavila je federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder nakon današnje prezentacije.

Daljnje aktivnosti će se odnositi na izradu Programa detaljnih istraživanja na osnovu Projektnog zadatka na području od oko 280 kvadratnih kilometara koje obuhvata pogranično područje Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, od Otoke na jugozapadu do ušća Une u Savu.

Predstojeće hitne aktivnosti su utvrđivanje „nultog stanja“ kvaliteta voda i radioaktivnosti u predloženom istražnom području, te izrada Programa hidrogeoloških istraživanja, prema kojem će se izvoditi terenski radovi koji su osmatranja izvora, bunara, pijezometara i površinskih vodotokova, geofizička istraživanja, bušenja, trasiranja, uzorkovanja i drugo.

Među osnovnim razlozima za istraživanje je opće sagledavanje bilansa voda u sadašnjem vremenu, te ustjecaj ekstrema koji se odnose na klimatske promjene, dok su ciljevi istraživanja izdvajanje vodonosnih sredina koje mogu biti ugrožene izgradnjom i uspostavom odlagališta na lokaciji Čerkezovac, identifikacija izvorišta i bunara koji mogu biti ugroženi kao i identifikacija ili procjena zona infiltracije voda duž toka rijeke Une u kojima se dešavaju poniranja ili gdje se odvija prihranjivanje podzemnih voda iz rijeke Une. Rezultati provedenih istraživanja će služiti kao osnov za uspostavu budućeg monitoringa  površinskih i podzemnih voda na datoj teritoriji.

ministrica pozder: na odgovoran, naučan i institucionalan način moramo štititi interese bih u trgovskoj gori - poslovne novine
Ministrica Pozder: Na odgovoran, naučan i institucionalan način moramo štititi interese BiH u Trgovskoj gori - Poslovne novine

Podsjetimo da je ministrica Pozder oformila Projektni odbor za dvije grupe poslova za provedbu istraživanja šireg područja Trgovske gore na teritoriji Federacije BiH koja se odnosi na odlaganje radioaktivnog otpada, a na osnovu Zaključaka Vlade Federacije BiH.

Zadatak Grupe poslova 1 bio je napraviti geološka, geofizička, hidrogeološka, seizmotektonička, seizmološka istraživanja, dok je zadatak Grpe poslova 2 izrada nultog stanja radioaktivnosti u okolini sa bosanskohercegovačke strane u blizini lokacije Čerkezovac.

poslovnenovine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima