back to top

POZIV PRAVNIM LICIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZNAJMLJIVANJE OPREME I IZRADU VIDEO MATERIJALA – ROK ISTIČE SUTRA

spot_img

U sklopu aktivnosti projekta „Snaga lokalnog“ Udruženje Mreža za izgradnju mira pristupila je prikupljanju ponuda za iznajmljivanje opreme i izradu video materijala vezane za konferenciju „Javna potrošnja za građane: preporuke civilnog društva za budžetsku transparentnost i održivost“ i tri obuke na teme „Kako iskoristiti budžetski suficit“ , „Upute za praćenje javne potrošnje u mojoj lokalnoj zajednici“, i „Kako koristiti baze Transparency International za novinare“.  

Ovi video materijali predstaviti će se na socijalnim medijima Mreže za izgradnju mira i na platformi Snaga lokalnog.

Konferencija se održava 22.02.2024. od 10:00 do 16:00h, dok obuke traju po 2 sata, i održavaju se u okviru radionice 23.02.2024. Dvije obuke će se snimiti tokom samog održavanja obuke pararelno, dok treća obuka će se snimiti nakon događaja, i taj snimak trajati će samo 30 minuta.

Zadaci:

 • Priprema plana i strukture za snimanje i) isječaka konferencije i ii) tri obuke;
 • Instrukcije predavačima obuka za snimanje;
 • Iznajmljivanje opreme potrebne za snimanje konferencije, obuka i montaže;
 • Montaža i obrada video materijala isječaka konferencije i dvije obuke za online diseminaciju; 
 • Titlovanje video materijala;
 • Priprema 5 kratkih video klipova (po 1 min) s konferencije za društvene medije;
 • Priprema 3 video snimka dvije obuke, dvije 45 min a druga 30min.
 • Priprema 2 kratka (po 30 sekundi) video klipova za socijalne medije vezano za obuke;
 • U saradnji sa stručnjakom i koordinatoricom pripremiti koncepte i realizaciju snimanja 5 kratkih videa (od po 5 do 10 min) na teme iz oblasti javne potrošnje i poreske politike ali iz aspekta koji će privući veliku medijsku pažnju.

Kvalifikacije i potrebno iskustvo:

 • Prethodno iskustvo u pripremi video materijala za obuke;
 • Najmanje 10 godina direktnog profesionalnog iskustva u iznajmljivanja opreme, video snimanju i montaži video materijala;
 • Izvrsne komunikacijske vještine za uspješnu saradnju s timom i razumijevanje vizija klijenata te jasno komuniciranje vlastitih kreativnih rješenja.

Period angažmana: 20.02.2024 – 25.02.2024.

Upute za dostavljanje ponude:

Molimo da vašu ponudu dostavite putem elektronskog obrasca: OBRAZAC LINK

Rok za prijave: 31.01.2024., do 23:59 sati.

Za pitanja i pojašnjenja možete kontaktirati putem emaila na elma.demir@mreza-mira.net.

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika Udruženja Mreža za izgradnju mira vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika vodi do dugoročne diskvalifikacije aplikanta.

Projekat “Snaga lokalnog”  ima za cilj pomoć zajednicama u BiH za razvoj njihovih kapaciteta koji će omogućiti održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima