back to top

U Sarajevu predstavljeno Udruženje AMCA: Sektor naplate potraživanja treba bolju regulativu i više etičke standarde – Poslovne novine

spot_img

Primjena etičkih načela usklađenih s međunarodnom praksom, koja jasno propisuje pravila ponašanja na temelju kojih postupaju uposlenici kompanija za naplatu potraživanja, te regulacija i registracija rada kompanija za naplatu dugovanja u temelju su djelovanja Udruženja kompanija za upravljanje imovinom i naplatu potraživanja – AMCA.

Udruženje AMCA osnovano je 2022. godine kao neprofitna organizacija čiji je cilj da pokreće pitanja, zagovara i aktivno sudjeluje u javnoj raspravi o važnosti pozitivne regulative i etičnosti u industriji naplate potraživanja. Članstvo Udruženja čine kompanije: EOS MATRIX d.o.o. za poslovne usluge Sarajevo, B2Kapital d.o.o. Sarajevo, ‘’McGrath & Arthur’’ d.o.o. Sarajevo i ODM Collections d.o.o. Sarajevo.

Osnivanje Udruženja je logičan korak u nastojanjima da unaprijedimo okruženje za kompanije koje se bave naplatom potraživanja. Pod tim mislim na bolje, modernije i transparentno zakonodavstvo za našu djelatnost. U važećem zakonodavstvu je dosta prostora za unaprjeđenje ove oblasti, i neophodne dodatne aktivnosti ka regulaciji, koje će za rezultat imati povećanje finansijske odgovornosti, a posljedično i dobre efekte na ekonomiju. Udruženje ima interes, a i znanja da predlaže izmjene zakona, zasnovane na analizama i ekonomskim argumentima, kako bi se za sve aktere u procesu osigurala pravnu sigurnost u postupcima naplate”, poručio je Petar Mrkonjić direktor EOS MATRIXA u BiH i predsjednik AMCA udruženja, naglašavajući predanost Udruženja ka stvaranju optimalnog regulatornog okvira.

U Sarajevu predstavljeno Udruženje AMCA: Sektor naplate potraživanja treba bolju regulativu i više etičke standarde - Poslovne novine

Riješeni smo na zajedničko djelovanje u cilju unapređenja industrije upravljanja imovinom i naplate potraživanja. Udruženje će raditi na podizanju profesionalnih standarda kroz edukacije, treninge i certifikaciju. Partnerstva, dijeljenje poslovnih praksi te aktivizam i networking postaju ključni aspekti, kao podrška kreiranju zdravog okruženje za bolju saradnju unutar našeg dinamičnog sektora,” rekla je Lejla Jahić, izvršna direktorica B2Kapital, članica Upravnog odbora Udruženja.

u sarajevu predstavljeno udruženje amca: sektor naplate potraživanja treba bolju regulativu i više etičke standarde - poslovne novine
U Sarajevu predstavljeno Udruženje AMCA: Sektor naplate potraživanja treba bolju regulativu i više etičke standarde - Poslovne novine

Članica Upravnog odbora Udruženja i direktorica ODM Collections d.o.o. Mirela Ibrahimović Ćato istakla je tokom predstavljanja prednosti Udruženja za vlasnike imovine i korisnike finansijskih usluga:Udruženje čine pravna lica koja su usko specijalizirana za upravljanje imovinom i naplatu potraživanja, bilo kao serviseri ili novi povjerioci. Svojim djelovanjem oslobađaju vlasnike imovine od operativnih obaveza, omogućavajući im usredotočenje na ključne poslovne aktivnosti. Ova partnerstva i angažman u strukovnom profesionalnom udruženju ključna su za poboljšanje poslovnih procesa i ekonomskih tokova, kao i za postizanje brže i efikasnije naplate potraživanja,” naglasila je Ibrahimović Ćato.

u sarajevu predstavljeno udruženje amca: sektor naplate potraživanja treba bolju regulativu i više etičke standarde - poslovne novine
U Sarajevu predstavljeno Udruženje AMCA: Sektor naplate potraživanja treba bolju regulativu i više etičke standarde - Poslovne novine

Svaka od kompanija – članica Udruženja se može pohvaliti efikasnom naplatom potraživanja korištenjem najboljih, najefikasnijih i etičkih strategija kako bi osigurali naplatu.

Planovi Udruženja za 2024. godinu, pored saradnje s regulatorima na unapređenju oblasti uključuju istraživanje tržišta i analizu trendova, organizaciju edukacija, te uspostavljanje i jačanje saradnje s drugim udruženjima za naplatu potraživanja u regionu, te rad na podizanju standarda kvalitete u industriji,” rekao je Edin Bunjo, direktor McGrath&Arthur, član Upravnog odbora Udruženja.

u sarajevu predstavljeno udruženje amca: sektor naplate potraživanja treba bolju regulativu i više etičke standarde - poslovne novine
U Sarajevu predstavljeno Udruženje AMCA: Sektor naplate potraživanja treba bolju regulativu i više etičke standarde - Poslovne novine

Udruženje kompanija za upravljanje imovinom i naplatu potraživanja ostaje predano unapređenju finansijskog sektora, pružajući svojim članovima podršku za održiv rast i prilike za uspostavljanje i jačanje saradnje.

poslovnenovine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima