back to top

Udruženje Mreža za izgradnju mira poziva pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za angažman eksperata_ica za članove_ice tročlane Komisije za ocjenjivanje projektnih prijedloga

spot_img

Ovaj poziv je namijenjen fizičkim i pravnim licima.

Udruženje Mreža za izgradnju mira, radi ukazane potrebe objavljuje

JAVNI POZIV

Za prijavu i angažman eksperata_ica za članove_ice tročlane Komisije za ocjenjivanje projektnih prijedloga

U sklopu aktivnosti vezanih za implementaciju projekta „Snaga lokalnog“ Udruženje Mreža za izgradnju mira pristupila je prikupljanju ponuda za angažovanje eksperata_ica za članstvo u Komisiji za ocjenjivanje projektnih prijedloga za pristigle aplikacije u sklopu Javnog poziva za projektne prijedloge za lokalne resursne organizacije. Udruženja i fondacije su u periodu od 28.11.2023 – 10.01.2024. godine imale priliku dostaviti svoje projektne prijedloge za dvije vrste bespovratnih sredstava.

Kvalifikacije:

  • Državljanstvo Bosne i Hercegovine;
  • Visoka stručna sprema;
  • Minimum 5 godina radnog iskustva u civilnom sektoru i ocjenjivanju projektnih prijedloga;
  • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima;
  • Odlična pisana i usmena komunikacija;
  • Iskustvo u međusektorskoj saradnji;
  • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office paket i aplikacija koje se koriste u radu na daljinu – Zoom, MS Teams, Google Meet, kao i drugih alatki namijenjenih interakciji učesnika u onlajn okruženju);
  • Odlično poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika (minimum C1 ili napredni nivo).

Kako se prijaviti:

Prijava treba da uključuje motivaciono pismo i CV (na BHS ili engleskom jeziku), kao i kontakte dvije osobe koje su reference za prethodno iskustvo. Prijavu i sve popratne dokumente je potrebno dostaviti putem online obrasca, zaključno sa 28.12.2023. godine do 23:59 sati. Nepotpune prijave i prijave koje stignu poslije naznačenog vremenskog roka neće biti razmatrane.

Sva pitanja vezana za ovaj Javni poziv mogu se dostaviti putem emaila info.lro@snagalokalnog.ba ili putem telefona 033/741-081 (kontakt osoba Dajana Čelebić). 

Članovi_ice Komisije ne smiju biti članovi_ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu, kao ni članovi_ice upravnih odbora i/ili skupština organizacija – aplikanata.

Zadatak članova_ica Komisije

Članovi_ice Komisije će izvršiti detaljnu analizu pristiglih prijava projekata, sačiniti izvještaj o evaluaciji projektnih prijedloga na osnovu već usvojenih Kriterija[1] i dati dodatne komentare/narativna obrazloženja , te učestvovati u evaluacionom procesu od početka do kraja. Nakon što Komisija dostavi odluku Udruženju Mreža za izgradnju mira, odnosno ocjene projektnih prijedloga, odluka Komisije će biti proslijeđena donatoru na pregled i odobrenje. Članovi_ice Komisije su obavezni potpisati izjavu o povjerljivosti i nepristrasnosti, te čuvati u tajnosti sve podatke u vezi sa procesom evaluacije.

Odabrani članovi_ce Komisije će biti angažovani putem ugovora o djelu tokom januara 2024. godine, a detaljni rokovi će biti regulisani ugovorom.

O projektu:

Projekat Snaga lokalnog Podrška lokalnim resursnim organizacijama[2] ima za cilj jačanje društvene kohezije kroz umrežavanje i osnaživanje povezivanja među građanima_kama i njihovo ohrabrivanje da se samoorganiziraju, učestvuju i uključe u rješavanje konkretnih pitanja u okviru svojih lokalnih zajednica, ali i da podrži lokalne resursne organizacije i lokalne inicijative. Finansijska podrška se pruža s namjerom osnaživanja lokalnih organizacija i lokalnih inicijativa koje zbližavaju građane_ke i motiviraju ih da se samoorganiziraju, učestvuju i budu inkluzivni u rješavanju problema i izazova sa kojima se suočava njihova lokalna zajednica. U okviru ovog projekta, Udruženje Mreža za izgradnju mira, će u naredne tri godine raditi na jačanju postojećih lokalnih resursnih organizacija kako bi one unaprijedile saradnju između građana, NVO, lokalnih vlasti i poslovnog sektora, uspjele mobilizirati postojeće resurse i radile na rješavanju izazova u razvoju svojih zajednica.

O Mreži za izgradnju mira:

Mreža za izgradnju mira je osnovana 2010. godine na inicijativu mirotvorki i mirotvoraca koji su odlučili ujediniti svoje snage na promociji pitanja izgradnje mira u Bosni i Hercegovini. Mreža je vodeća koalicija organizacija civilnog društva koja okuplja preko 250 članica širom Bosne i Hercegovine (BiH). Mreža pokreće, jača i povezuje mirovne inicijative i aktivnosti u BiH i regionu.

Jedna od temeljnih vrijednosti Udruženja Mreža za izgradnju mira je borba za jednakost svih, stoga ohrabrujemo prijavu kandidata_kinja bez obzira na spol, rodni identitet, seksualne karakteristike, seksualnu orijentaciju, etničku i vjersku pripadnost, godine, invaliditet, fizičke ili bilo koje druge karakteristike.

Naša vizija je stabilno društvo u kojem se ljudi međusobno poštuju i vjeruju jedni drugima gradeći zajedno trajan mir u BiH i regionu.

Više o Mreži za izgradnju mira saznajte na: www.mreza-mira.net.

Prije dostavljanja ponude potrebno je obavezno se registrovati u bazu korisnika na stranici Snaga Lokalnog https://organizacije.snagalokalnog.ba/public/.

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika Mreže za izgradnju mira vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika vodi do dugoročne diskvalifikacije aplikanta.


[1] PDF dokument „Kriteriji za evaluaciju projektnih prijedloga“ je dostupan na dnu teksta javnog poziva.

[2] Više informacija na linku https://snagalokalnog.ba/o-projektu/o-snaga-lokalnog/

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima