back to top

Usvojen program utroška sredstava, za projekte razvoja, poduzetništva i obrta 200.000 KM

spot_img

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici u Sarajevu,  na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera neprofitnim organizacijama – udruženjima građana, Obrtničkoj komori FBiH, komorama kantona i obrazovnim institucijama, utvrđenog ovom ministarstvu Federalnim budžetom za 2023. godinu.

Za realizaciju tog programa osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 320.000 KM, od čega je  200.000 KM iz Budžeta FBiH, a 120.000 su donatorska sredstva. Ova sredstva isplatit će se korisnicima kao bespovratna (grant) sredstva po projektima.

Za provedbu projekta „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ čija ukupna vrijednost iznosi 270.000 KM raspodjeljuje se 150.000 KM iz Budžeta FBiH, a dodatnih 120.000 KM donatorskih sredstava osigurano je na osnovu sporazuma između Federalnog ministarstva i UNDP-a. Svrha ovog projekta je poticanje uspostavljanja novih i osnaživanje postojećih usluga poslovne podrške usmjerene prvenstveno na start-up kompanije i mlade poduzetnike u oblasti digitalizacije poslovnih procesa, razvoja poslovanja, unapređenja konkurentnosti i uvođenja inovativnih poslovnih modela.

Korisnici će biti poduzetničke potporne institucije sa područja Federacije BiH koje imaju minimalno jednog stalno zaposlenog i registrirane su najkasnije do 31.12.2020. godine. To su poduzetnički inkubatori, tehnološki parkovi, akceleratori, poduzetnički centri, klasteri i razvojne agencije, udruženja poduzetnika i obrtnika, te komore. Sredstva će biti dodijeljena putem javnog konkursa, čiji rezultati će biti objavljeni u Službenim novinama BiH i na web stranici Ministarstva. Sredstva će biti dodijeljena u skladu s kriterijima utvrđenim ovom odlukom, javnim konkursom i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede.

Obrazloženo je da je razlog donošenja ove odluke poticanje udruženja poduzetnika i obrtnika, komora i poduzetničkih potpornih institucija na uspostavu novih ili osnaživanje postojećih linija poslovne podrške usmjerene ka malim i srednjim preduzećima (MSP), sa posebnim fokusom na start-up kompanije i mlade poduzetnike. Iz Ministarstva su precizirali da ovaj projekt istovremeno stimulira izgradnju društva znanja i osposobljavanje kadrova potrebnih modernoj privredi.

Drugi projekt na koji se odnosi Program utroška sredstava koji je usvojen današnjom Odlukom Vlade je „Podrška organizaciji sajmova“, za čiju realizaciju se iz ovogodišnjeg federalnog budžeta raspodjeljuju sredstva u iznosu od 50.000 KM.

INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA IZDAVANJA ENERGETSKIH DOZVOLA  ZA IZGRADNJU FNE „ZVIZDAN“ I „STOLAC SOLAR 01“
Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije usvojila informacije o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Zvizdan“ privrednog društva MET Consulting d.o.o. Široki Brijeg, na lokalitetu Cerno u Ljubuškom, te energetskih dozvola za izgradnju 22 fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01“ investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac.

Zaključcima je data prethodna saglasnost ovom ministarstvu u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Zvizdan“, instalisane nazivne snage 28,5 MW, odobrene snage priključenja 28,5 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 46,683 GWh.

Također, date su prethodne saglasnosti ovom ministarstvu u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju 22 fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01“, od kojih je 20 odobrene snage priključenja 4,95 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 9,7 GWh, a po jedna odobrene snage priključenja 2,58 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 4,91 GWh, te odobrene snage priključenja 3,22 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 6,2 GWh. Izgradnja ovih fotonaponskih elektrana planirana je na lokalitetu katastarske općine Stolac.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industije zaključkom je zaduženo da pristupi aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanja energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ovih energetskih dozvola, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(033.ba)

biznis.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima