back to top

Vlada BPK – Ministarstvo za privredu za projekte lokalnih zajednica izdvojilo 183.000 KM

spot_img

Redovnu sjednicu danas je održala Vlada BPK Goražde.  U skladu sa  Programom podrške razvoja drugih nivoa vlasti, za sufinansiranje ukupno devet projekata  Grada Goražde i općina Pale i Foča u FBiH, Ministarstvo za privredu izdvojilo je  183.000KM.

Gradu Goražde odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 30.000 KM za sufinansiranje projekta „Sanacija putne infrastrukture u MZ Orahovice(dionica Brzača-Gusići)“ te 28.000 KM za sufinansiranje projekta  „Sanacija putne infrastrukture u MZ Osanica (naselje Donje Bratinje) i asfaltiranje  puta u MZ Goražde II u ulici Rifeta Vesnića. Za sufinansiranje projekta sanacije lokalanog puta u MZ Bogušići, dionica „Bošin-Džamija“ te sufinansiranje projekta sanacije dijela puta u MZ Sadba izdvojena je 21.000 KM.

Također, Gradu Goražde odobren je iznos od 23.000 KM za sufinansiranje nastavka projekta asfaltiranja lokalnog puta u MZ Berič (Ocka) te sufinansiranje projekta sanacije asfaltnih površina u naselju Obarak. Iznos od  20.000 KM  odobren je za sufinansiranje  projekta sanacije platoa iza novoizgrađenih lamela u ulici 43. drinske brigade i  izradu projektne dokumentacije za izgradnju parking prostora odnosno izradu idejnog projekta. Gradu Goražde odobreno je i 14.000KM za sufinansiranje projekta „Sanacija lokalnog puta u MZ Bogušići-dionica Bošin-Kiseljak“,  asfaltiranje puta u MZ Goražde II u ulici 22 maj,  te 7.000KM za sanaciju putne infrastrukture u ulici Doktora Karamehe u goraždanskom naselju Vinarići.

Općini Foča u FBiH  odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 20.000KM za sufinansiranje nastavka sanacije putnog pravca Osanica-Obadi te poboljašanju putne infrastrukture na prostoru ove lokalne zajednice dok je iznos od 20.000KM odobren i općini Pale u FBiH na ime sufinansiranja projekta koji ima za cilj poboljšanje putne infrastrukture.

Ministarstvu za privredu, u skladu sa Planom i Programom utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2023. godinu, data je saglasnost na Odluku o odobravanju finansijskih sredstva u iznosu od 143.495 KM, na ime sufinansiranja projekta Grada Goražde  „Hitni sanacioni radovi odvođenja oborinskih voda za dio naselja Obarak”, u ulici Murisa Živojevića.

Saglasnost Vlade BPK Goražde,  data je i na odluku o isplati novčanih podsticaja u poljoprivredi, odnosno nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme“ (SPP, SPO, ZZ, D.O.O). Ovom odlukom podržana su dva poljoprivredna proizvođača, obrtnika  sa prostora BPK Goražde sa iznosom  od 5.754,05 KM , a saglasnost  je data i na  Odluku o isplati novčanih sredstava  u iznosu od 2.740 KM  JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Goražde za provođenje mastitis testa kod mliječnih grla.

Razmatrajući prijedloge Ministarstva za obrazovonje, mlade, nauku, kulturu i sport, svojim zaključcima Vlada BPK Goražde dala je  saglasnost javnim ustanovama MSŠ „Enver Pozderović“, OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ i OŠ „Ustikolina” za potpisivanje ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika. Ovom ministarstvu saglasnot je data i na Odluku  o odobravanju novčanih sredstava omladinskim udruženjima sa prostora BPK Goražde, na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti uz zaključak o utvrđivanju konačnog plana raspodjele sredstava.

Odlukom je odobreno 12.000 KM kako bi se podržalo pet omladinskih udruženja sa prostora BPK  čije aktivno  djelovanje ima cilj  unaprijeđenje interesa za život, položaj i djelovanje mladih ljudi na prostoru  kantona kao i za njegov cjelokupan razvoj. Sa iznosima od 1.500 do 3.000KM podržani su projekti   Udruženja mladih „Vijeće za inicijativu i razvoj“, Udruženja „Omladinski savez“ Ustikolina, Udruženja „Forum za inovacije mladih Youth inovation forum“, te „Kulturnog udruženja mladih“ BPK Goražde i  Udruženja „Volonterski servis mladih“ Goražde.

Ministarstvu za urbanizam data je saglasnost na odluku o pokretanju postupka javne nabavke za izbor najpovoljnjijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji poda i mokrih čvorova i svlačionicama u sali JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima dok je Ministarstvu za boračka pitanja saglasnot data na Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga prijevoza boračke populacije sa prostora  kantona te Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke udžbenika djeci pripadnika boračke populacije, koja pohađaju srednje škole sa područja kantona u školskoj 2023/2024. godini.

Saglasnost Vlade BPK Goražde data je i na Odluku o odobravanju tekućih transfera Gradu Goražde i općinama u sastavu BPK Goražde za mjesec oktobar 2023. godine. Davanjem saglasnosti na odluku, finansijska sredstva u iznosima od po 25.000 KM na ime redovne tranše odobrena su  Gradu Goražde te općinama Pale i Foča u FBiH.

Na današnjoj 49. redovnoj sjednici, Vlada BPK Goražde svojom odlukom odobrila je novčana sredstva  “Muftijstvu goraždanskom“ ,za izvođenje radova treće faze Projekta „Ponovna izgradnja Tekije u Foči“.

Saglasnost Vlade dobila je i  Odluka Kantonalne  uprave civilne zaštite o odobravanju 16.000 KM namjenskih finansijskih sredstava Službi za higijensko-epidemiološku zaštitu i unapeđenje životne sredine formirane pri JU „ Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde”, za nabavku opreme.

(033.ba / FENA)

biznis.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima