back to top

Vlada FBiH izvršila subvencije kamata za 2022. i 2023. za sektor proizvodnje i IT sektor – Poslovne novine

spot_img

Vlada Federacije BiH donijela je danas na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Odluku kojom je usvojen Program utroška sredstava ,,Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za regresiranje kamata – Garancijski fond“.

Ukupan iznos sredstava namijenjenih za subvencionisanje dijela kamate po ovom Programu u iznosu od 1,8 miliona KM osiguran je Budžetom FBiH za 2023. godinu.

Program utroška sredstava je sastavni dio ove odluke, a u njemu je, između ostalog, navedeno da pravo na dodjelu grant sredstava ostvaruju subjekti koji su se kreditno zadužili u periodu od septembra 2020. godine do 31.12.2022. godine i to subjekti male privrede prerađivačkog i IT sektora određenih područja i oblasti, a koji su se kreditno zadužili po Kreditno-garantnim programima za mikro, mala i srednja preduzeća, te korsnici sredstava koji su obrtnici i ostale samostalne privredne djelatnosti prerađivačkog i IT sektora određenih područja koji su se kreditno zadužili po Kreditno-garantnim programima za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti.

Pravo na dodjelu sredstava imaju i svi subjekti male privrede koji su se kreditno zadužili u periodu od 1.1. do 30.9.2023. godine po Kreditno-garantnim programima za mikro, mala i srednja preduzeća, kao i svi obrtnici i ostale samostalne privredne djelatnosti koji su se kreditno zadužili po Kreditno-garantnim programima za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, do četiri posto.

Za realizaciju ove odluke zadužena su federalna ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, te finansija, kao i Razvojna banka FBiH, svako u okviru svoje nadležnosti.

Razlog za donošenje ove odluke je da se omogući korisnicima koji su se zadužili po Kreditno-garantnom programu za mikro, mala i srednja preduzeća i Kreditno-garantnom programu za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, kao i za navedene kreditno-garantne programe koji su objavljeni u 2021. godini da dobiju grant sredstva na ime subvencionisanja dijela troškova kamate.

Ovaj program urađen je na osnovu projekcija Razvojne banke FBiH, koje su dostavljene Ministarstvu, a u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu FBiH za 2023. godinu.

Postupak subvencionisanja dijela kamate će se provoditi na način da će se vršiti refundiranje dijela kamate na kredite odobrene za naprijed navedene programe za održavanje tekuće likvidnosti i postojećeg stepena zaposlenosti, obrtnih sredstava, dovršenja već započetih investicija, zatim pokretanje novih poslovnih aktivnosti i rast i razvoj postojećih mikro, malih i srednjih preduzeća, te obrtnika i ostalih samostalnih privrednih djelatnosti, povećanje konkurentnosti, razvoj i uvođenje inovacija, kao i nova zapošljavanja.

Vlada FBiH izvršila subvencije kamata za 2022. i 2023. za sektor proizvodnje i IT sektor - Poslovne novine

ODOBREN PLASMAN SREDSTAVA RADI REALIZACIJE PROGRAMA

„KREDITNI POTICAJ RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA“

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta donijela Odluku kojom se odobrava plasman sredstava koja su na depozitnom računu kod Razvojne banke FBiH i vode se na kontu „Dugoročni namjenski depozit Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta“, radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“.

Kreditni poticaji, kao državna pomoć male vrijednosti, će se dodjeljivati na period do sedam godina, s grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom od 0,9 posto.

Kreditni program se provodi s ciljem pružanja finansijske pomoći subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u osnovna sredstva. Dodatna ulaganja će omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, postojećeg broja subjekata male privrede i novo zapošljavanje. Kredit se daje na bazi komisione kreditne linije koja će se koristiti putem Razvojne banke. Do 30 posto odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala.

Kriteriji za raspodjelu sredstava su vrsta djelatnosti, namjena utroška sredstava, povećanje zaposlenosti, broj zaposlenih, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), pripadnost ciljnoj skupini i dosadašnji poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u posljednjih pet godina.

Kategorija korisnika sredstava su subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede, registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH ili Zakonu o privrednim društvima, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, te imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme.

U skladu sa Uredbom o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti-de minimis pomoći neće se podržati projekti sektora ribarstva i akvakulture, sektora poljoprivrede, za djelatnost direktno usmjerenu izvozu, za uslovljavanje upotrebe domaćih proizvoda umjesto uvezenih i za nabavku vozila za cestovni prijevoz tereta privrednim subjektima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najam ili naknadu.

Javni konkurs za dodjelu finansijskih sredstava raspisuje Ministarstvo, a objavit će se u Službenim novinama FBiH, na web stranici Ministarstva i u najmanje dvoje dnevne novine dostupne na teritoriju FBiH.

Zahtjevi za dodjelu kreditnih sredstava podnose se Ministarstvu. Obradu zahtjeva će vršiti komisija koju imenuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta. Imenovana komisija će sačiniti smjernice za podnositelje projektnih prijedloga, te na osnovu kriterija za izbor programa iz ove odluke, javnog konkursa i Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede, utvrditi rang-listu potencijalnih korisnika kreditnih sredstva. Sa utvrđene rang-liste potencijalnih korisnika kreditnih sredstava, Ministarstvo će dostaviti Razvojnoj banci podnesene zahtjeve za dodjelu kreditnih sredstava na dalju obradu, u skladu sa procedurama Razvojne banke.

Konačne odluke o dodjeli kreditnih sredstava donosi federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, a rezultati konkursa objavljuju se u Službenim novinama FBiH i na web stranici Ministarstva.

Razvojna banka će zaključivati ugovore o dodjeli kreditnih sredstava s korisnicima kredita, kao i osiguranje kreditnih sredstava. Ministarstvo će vršiti nadzor i provjeru namjenskog utroška kreditnih sredstava od strane korisnika kreditnih sredstava, u saradnji s Razvojnom bankom.

poslovnenovine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima